VTW-handreiking Werving, selectie en benoeming bestuurder

Een goede invulling van de werkgeversrol vraagt permanent de aandacht van de RvC. Het begint met het zoeken van de juiste bestuurder. De bestuurder moet de juiste man/vrouw zijn voor de specifieke corporatie en ‘fit’ en ‘proper’ zijn conform de Woningwet en de hierop gebaseerde regelgeving. Als de RvC de juiste bestuurder voor de functie weet te selecteren en zijn rol als werkgever goed vorm en inhoud geeft, kan het intern toezicht zijn rol volwaardig vervullen.

Toezichthouders die hun rol als werkgever van het bestuur serieus nemen, gaan zorgvuldig en gedegen te werk bij de werving, selectie en benoeming van een nieuwe bestuurder. Om hen daarbij te helpen heeft een werkgroep van de VTW de handreiking Werving, selectie en benoeming bestuurder (PDF) opgesteld.

De handreiking heeft de vorm van een stappenplan, gaat ook in op de procedure van de fit en propertest en bevat een schema met een tijdpad.


Terug