'De nieuwe rolverdeling vraagt wijsheid, kennis en inzicht' - interview VTW directeur Albert Kerssies

VTW directeur Albert Kerssies is geïnterviewd voor de website "Woningwet 2015" van het ministerie van BZK. Kerssies geeft vanuit de positie van het intern toezicht zijn visie op de Woningwet.

'De nieuwe rolverdeling vraagt wijsheid, kennis en inzicht'

De nieuwe Woningwet heeft de rollen en verantwoordelijkheden van interne toezichthouders en bestuurders op een aantal punten scherper gesteld. Een goede ontwikkeling, vindt Albert Kerssies, directeur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Toch ziet hij ook nog verbeterpunten.

Lees het hele interview op Woningwet2015.nl


Terug