Gezocht: beoogd voorzitter voor de commissie van Aanbeveling en Beroep

Vanwege het aanstaande vertrek van Ben van Dijk per mei 2016 is er een vacature in de commissie van Aanbeveling en Beroep (commissie A&B), daarom is de commissie op zoek naar een nieuw lid, tevens beoogd voorzitter van de commissie A&B. De huidige voorzitter zal ook in 2016 vertrekken in verband met het aflopen van de termijn als commissaris. Om de continuïteit van de commissie A&B zo goed mogelijk te waarborgen wordt daarom nu al een nieuwe voorzitter geworven. Later dit jaar wordt een nieuw lid geworven.

De commissie bestaat uit drie leden die zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering en heeft twee taken. De voornaamste taak is het zoeken, op basis van een profiel, naar geschikte kandidaten voor het bestuur van de VTW. De commissie maakt een profielschets mede op basis van de huidige samenstelling van het bestuur. Stelt een vacaturetekst op, die aan alle leden van de VTW wordt toegestuurd. De commissie A&B voert selectiegesprekken en doet vervolgens een voorstel voor benoeming aan de Algemene Ledenvergadering.

De tweede taak van  de commissie A&B is het behandelen van een beroep van een lid tegen een besluit van het bestuur t.a.v. ontzetting of schorsing, waar dat in de statuten mogelijk wordt gemaakt, en het doen van een bindende uitspraak inzake dat beroep.

De samenstelling van de huidige commissie A&B is als volgt:
- Martje Kieft, lid RvC Mitros (voorzitter commissie A&B)
- Ben van Dijk, lid RvC Servatius
- Cecile van Berkel, Lid RvT Leystromen
- adviseur: VTW directeur Albert Kerssies

Leden van de commissie A&B ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding van € 250 per dagdeel.

Het profiel van de vacature
Aangezien wij zoeken naar een beoogd voorzitter, vragen wij van de sollicitanten de volgende ervaring, kennis en competenties: U bent al enige tijd commissaris bij een of meer woningcorporaties met enige schaalgrootte, u bent daar bijvoorbeeld voorzitter van de remuneratiecommissie en u bent actief lid van de VTW.

U heeft algemene ledenvergaderingen c.q. ledenbijeenkomsten van de VTW bijgewoond en u heeft zich een beeld gevormd van de  taken van het bestuur en inzicht in wat bestuursleden in huis moeten hebben om een goede bijdrage aan het bestuur te kunnen leveren. 

U heeft ruime ervaring met werving en selectie op bestuurs- en/of RvC niveau. U kunt als voorzitter van een relatief kleine commissie op een prettige wijze samenwerken met de leden van de commissie en u kunt goede contacten onderhouden met het bestuur en de leden van de VTW.

U heeft een open blik, kunt zich een onafhankelijk oordeel vormen, maar u bent tegelijkertijd gericht op gezamenlijk resultaat. U bent waar nodig, standvastig en kunt verschillende meningen bij elkaar brengen.

U heeft affiniteit met behandeling van geschillen c.q. beroepszaken.

Reageren
U kunt uw interesse kenbaar maken door een sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen aan de voorzitter van de commissie van Aanbeveling en Beroep, Martje Kieft, via de mail naar bureau@vtw.nl. Reageren kan tot uiterlijk maandag 8 februari 2016. De sollicitatiegesprekken zullen in maart plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u bellen met VTW-directeur Albert Kerssies 06 29606702 of met Martje Kieft 06 57779388.


Terug