Wiebes wil de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen afschaffen

Afgelopen dinsdag debatteerde de Eerste Kamer over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba). Tijdens het debat heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven dat hij voornemens is om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen af te schaffen.
“Dit is een goede oplossing,” aldus VTW directeur Albert Kerssies, “die commissarissen een hoop administratieve rompslomp gaat besparen. Ik ben blij dat we ons hier voor hebben ingezet.”
Het is nog niet bekend per wanneer deze wijziging precies ingaat.

Wat lag hieraan ten grondslag?
Het wetsvoorstel Wdba zoals dat bij de Eerste Kamer voorligt, schaft de VAR af. Dit zou voor extra administratieve lasten voor commissarissen zorgen. Commissarissen die nu gebruik maken van een VAR zouden dan ‘verloond’ moeten worden; commissarissen die nu vanuit een persoonlijke vennootschap werken, zouden dan individueel een verzoek moeten indienen bij hun belastinginspecteur om de doorbetaald loonregeling toe te passen.
 
De VTW heeft, mede namens de andere toezichthoudersverenigingen NVTZ (zorg) en VTOI (onderwijs), zorgen geuit over de consequenties van de Wdba voor commissarissen. Hierin heeft de VTW zich inhoudelijk laten adviseren door Deloitte. Ons standpunt hebben wij onder de aandacht gebracht bij het ministerie en Eerste Kamerfracties.

Wat gaat er nu veranderen?
De staatssecretaris heeft in het debat aangegeven dat hij nog eens goed naar de regelgeving gekeken heeft en dat zijn oplossing is om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen helemaal af te schaffen. Dit bespaart de corporatie en u zelf als commissaris straks administratieve lasten. De precieze effecten worden nu in kaart gebracht.

Wanneer treedt dit in werking?
De Eerste Kamer stemt op 2 februari a.s. over de Wdba. Er is voldoende steun voor het wetsvoorstel om aangenomen te worden. De wet treedt dan op 1 mei 2016 in werking. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij een beleidsbesluit wil nemen ten aanzien van de fictieve dienstbetrekking. Hiermee kan de facto afschaffing van de fictieve dienstbetrekking relatief snel zijn beslag krijgen, vooruitlopend op een formele wetswijziging.
Het ministerie zal nu de toezegging van de staatssecretaris verder uit gaan werken. Zodra er meer bekend is, wordt u daar uiteraard in detail over geïnformeerd. 


Terug