De Aedes-benchmark; wat kunnen toezichthouders ermee?

Benchmarken gaat over meten, vergelijken en verbeteren. Een branche die transparant is in zijn prestaties en bereid is om te leren, toont zich aanspreekbaar en betrouwbaar. Aedes ontwikkelt daarom sinds 2014 met corporaties de Aedes-benchmark. Ook voor toezichthouders is de Aedes-benchmark een waardevolle basis voor het gesprek met de directeur-bestuurder.

De Aedes-benchmark maakt de prestaties van corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren. Ook de samenleving vraagt om kwaliteit, efficiency en transparantie. De benchmark levert hierin een grote bijdrage.

Vrijwel hele sector is vertegenwoordigd in de Aedes-benchmark
De Aedes-benchmark is representatief voor de corporatiesector. Aan de tweede editie van de Aedes-benchmark in 2015 werkten 319 corporaties mee. Zij vertegenwoordigen 97 procent van alle verhuureenheden in de sector.

Benchmarking op verschillende onderdelen
Bij de start in 2014 zijn corporaties vergeleken op Bedrijfslasten en het Huurdersoordeel. In 2015 is een start gemaakt met het vergelijken van corporaties op Onderhoud en op Beschikbaarheid & Betaalbaarheid. In 2016 wordt de Aedes-benchmark verder door ontwikkeld.

Snel inzicht in resultaten totale sector en per corporatie
De kracht van de benchmark is dat het veel informatie samenbrengt tot slechts enkele scores. Op deze manier kan men in een korte tijd een goed beeld krijgen van de prestaties van een corporatie in vergelijking met andere corporaties. Hierdoor is de benchmark ook voor toezichthouders een nuttig instrument. De scores van corporaties worden openbaar gepubliceerd, zowel op brancheniveau als op individueel niveau.

Wat kunnen toezichthouders ermee?
De Aedes-benchmark biedt veel waardevolle informatie. Deze informatie kan nuttig zijn voor toezichthouders en als start dienen voor een gesprek met de bestuurder. VTW heeft samen met Aedes een eenvoudig stappenplan opgesteld voor toezichthouders om de Aedes-benchmark te benutten.

Meer weten?
Op de website van Aedes vindt u uitgebreide informatie over de Aedes-benchmark. Indien u nog aanvullende vragen heeft kunt u zich richten tot helpdesk@aedes.nl. Daarnaast kunt u desgewenst contact opnemen met Sander Koomen (projectleider Aedes-benchmark) via 06-10583988.


Terug