Nieuwsbrief 18 februari 2022

Nieuwe handreiking: Intern toezicht en de nieuwe Woningwet

Op 1 januari 2022 is de gewijzigde Woningwet 2022 in werking getreden. In opdracht van de VTW hebben auteurs Mels Landzaad en Eelkje van de Kuilen (AKD Advocaten en Notarissen) een handreiking gemaakt over de wijzigingen. Zij zijn experts op het gebied van de Woningwet. De handreiking is vanuit het perspectief van de RvC geschreven. 

Lees verder

Zelfevaluatie Online, een mooi hulpmiddel voor de zelfevaluatie van uw RvC/RvT

Sinds medio 2021 kunnen leden van de VTW gebruik maken van het instrument Zelfevaluatie Online. Dit instrument is een hulpmiddel voor de jaarlijkse zelfevaluatie van uw RvC. Het is een online survey met circa 60 governance-proof vragen, die speciaal op maat is gemaakt voor de corporatiesector.

Lees verder

Save the date: bijeenkomst VTW en Woonbond over 'Energiearmoede en Relatie RvC-huurders' op 22 april 2022

Voor in uw agenda: Op 22 april 2022 organiseert de VTW samen met de Woonbond een gezamenlijke bijeenkomst voor (huuders)commissarissen en huuders(organisaties). Hierin staan twee thema's centraal: Energiearmoede en de Relatie RvC-huurders.

Lees verder

VTW Academie: Hoe beoordeelt u als commissaris of de juiste investeringsbeslissingen worden genomen?

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. De bouwopgave, grootschalige renovaties, verduurzaming en energietransities zijn complexe processen waarbij het gaat om enorme bedragen en grote belangen van diverse betrokkenen. De bestuurder acteert in dat krachtenveld en komt uiteindelijk met een voorstel dat ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd. Als RvC is het van groot belang dat de juiste investeringsbeslissingen worden genomen en de risico’s beheersbaar zijn.

Lees verder

VTW Academie: De masterclasses van de VTW Academie vinden weer live op locatie plaats!

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 15 februari jl. vervallen per 25 februari a.s. de coronamaatregelen en dat betekent dat de masterclasses van de VTW Academie weer live op locatie kunnen en gaan plaatsvinden!

Lees verder

Recensie: 'Uitgewoond' van Cody Hochstenbach - door VTW-lid Frans Kooiker

In deze nieuwsbrief twee recensies van spraakmakende boeken, geschreven door maatschappelijk geëngageerde auteurs. Deze recensie is over het boek 'Uitgewoond' van stadsgeograaf en onderzoeker Cody Hochstenbach (UvA). Verderop in deze nieuwsbrief staat een recensie van 'De 7 vinkjes' van journalist Joris Luyendijk.

Lees verder

Recensie: 'De zeven vinkjes' van Joris Luyendijk - door VTW-lid Maud Groenberg

In deze nieuwsbrief twee recensies van spraakmakende boeken, geschreven door maatschappelijk geëngageerde auteurs. Deze recensie gaat over het boek 'De zeven vinkjes' van journalist Joris Luyendijk. Verderop in deze nieuwsbrief staat een recensie van het boek 'Uitgewoond' van stadsgeograaf en onderzoeker Cody Hochstenbach (UvA).

Lees verder

Rijksoverheid: huurverhoging sociale huurwoningen 2022 bekend

De meeste huurders van een sociale huurwoning kunnen vanaf juli 2022 een huurverhoging krijgen van maximaal 2,3%. De huurverhoging is beperkt tot het gemiddelde jaarinflatiepercentage tot december 2021. Tot 1 juli 2022 mogen de huren van sociale huurwoningen niet verhoogd worden. Huurders worden zo beschermd tegen al te hoge huurprijsstijgingen, en tegelijkertijd krijgen verhuurders de mogelijkheid om de kosten die ook voor hen stijgen door onder meer de ontwikkeling van de inflatie, alsmede noodzakelijke investeringen in nieuwbouw en verduurzaming, te kunnen dekken. Zo kunnen zij hun volkshuisvestelijke taken goed blijven uitvoeren.

Lees verder

RIGO: essay Metamorfoses van volkshuisvestingsbeleid - ruim 25 jaar later

Peter van Os en Jan van der Schaar hebben samen het essay 'Metamorfoses van volkshuisvestingsbeleid - ruim 25 jaar later' geschreven. Hierin kijken ze terug op de inaugurele rede die Van der Schaar hield als (deeltijd)hoogleraar volkshuisvesting / planologie aan de UvA in 1993. Kwam zijn voorspellingen uit? Zijn de metamorfoses geslaagd? Zijn de doelstellingen van staatssecretaris Heerma, de aanstichter van de metamorfoses, gerealiseerd? Of valt er het nodige te renoveren aan het beleid?

Lees verder

Aedes: Webinars Leerstoel Opdrachtgeverschap (ook voor toezichthouders)

Aedes organiseert samen met de leerstoel Opdrachtgeverschap (prof. Marleen Hermans) aan de TU Delft een aantal webinars over opdrachtgeverschap. Woningcorporaties zijn immers in grote mate afhankelijk van de inzet van opdrachtnemers om hun maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Het bouwen van nieuwe huizen, planmatig onderhouden en het verduurzamen van huizen gebeurt allemaal door derden. Via opdrachtgeverschap en inkoop kunnen corporaties deze opdrachtnemers aansturen en zo hun eigen bedrijfsdoelstellingen bereiken. Ook voor toezichthouders is opdrachtgeverschap een belangrijk onderwerp. VTW-leden kunnen ook kosteloos aan deze webinars deelnemen.

Lees verder

Terugkijken: Online RLI bijeenkomst "Geef richting, maak ruimte!"

Op 1 februari jl. organiseerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een online publieksbijeenkomst "Geef richting, maak ruimte!" De bijeenkomst komt voort uit het gelijknamige rapport dat de Rli in november 2021 publiceerde. Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw. Deze opgaven moeten alle ruimtelijk een plek krijgen. Daardoor zal het aanzien van Nederland flink veranderen. De Rli concludeert in zijn advies dat er meer richting van het kabinet nodig is, en meer uitvoeringskracht bij provincies en gemeenten om van deze ruimtelijke verbouwing een succes te maken. Welke stappen zijn hiervoor nodig? U kunt deze terugkijken via YouTube. 

Lees verder

Martin van Rijn (voorzitter Aedes) bij NPO Radio 1: 'Volkshuisvesting gaat over mensen, niet over stenen'

Op 15 februari jl. was Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, te gast bij het programma 'De Nieuws BV' (BNNVARA) op NPO Radio 1 om te praten over de wooncrisis. Aedes heeft een verslag van het gesprek met presentatrice Willemijn Veenhoven op de website gepubliceerd. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 14 februari 2022: veel moties na debat Volkshuisvesting en minister komt met brief over plannen

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht: veel moties na debat Volkshuisvesting; minister stuurt zijn beleidsbrief over het werkprogramma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar de Tweede Kamer; infrastructuur en elektriciteit hebben ook impact op de woningbouw; ook stikstof kan een belemmering vormen.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC en vacature bestuurslid VTW (profiel Financiën)

Op dit moment hebben we 9 vacatures bij 8 corporaties online: bij Staedion, Woonpartners, Patrimonium Barendrecht, Rosehaghe, Woningstichting Tubbergen, Compaen, Viveste en de Woningstichting. Daarnaast zoekt de VTW een bestuurslid.

Lees verder