Terugkijken: Online RLI bijeenkomst "Geef richting, maak ruimte!"

Op 1 februari jl. organiseerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een online publieksbijeenkomst "Geef richting, maak ruimte!" De bijeenkomst komt voort uit het gelijknamige rapport dat de Rli in november 2021 publiceerde. Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw. Deze opgaven moeten alle ruimtelijk een plek krijgen. Daardoor zal het aanzien van Nederland flink veranderen. De Rli concludeert in zijn advies dat er meer richting van het kabinet nodig is, en meer uitvoeringskracht bij provincies en gemeenten om van deze ruimtelijke verbouwing een succes te maken. Welke stappen zijn hiervoor nodig? U kunt deze terugkijken via YouTube. 

Lees meer over de bijeenkomst

Bekijk hier de online bijeenkomst  (1 februari, YouTube)

Lees hier het advies "Geef richting, maak ruimte" (november 2021)


Terug