VTW Academie: Hoe beoordeelt u als commissaris of de juiste investeringsbeslissingen worden genomen?

De investeringsopgaven waar corporaties voor staan zijn enorm. De bouwopgave, grootschalige renovaties, verduurzaming en energietransities zijn complexe processen waarbij het gaat om enorme bedragen en grote belangen van diverse betrokkenen. De bestuurder acteert in dat krachtenveld en komt uiteindelijk met een voorstel dat ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd. Als RvC is het van groot belang dat de juiste investeringsbeslissingen worden genomen en de risico’s beheersbaar zijn.

In de masterclass ‘Toezicht op vastgoedinvesteringen’ geven de docenten Arnoud Spithoven en Thijs Paré u zicht op de mogelijkheden om een maximale maatschappelijke prestatie te leveren binnen de wettelijke en financiële kaders waarbinnen uw corporatie opereert. Aan de hand van tools en praktijkcasussen krijgt u concrete handvatten om verantwoorde investeringsbeslissingen voor uw eigen corporatie te kunnen goedkeuren.

Wilt u uw kennis vergroten op het gebied van vastgoedinvesteringen? De eerstvolgende editie staat gepland op dinsdag 5 april 2022. Bekijk de website van de VTW Academie voor meer informatie en meld u nog snel aan voor de masterclass.


Terug