Aedes: Webinars Leerstoel Opdrachtgeverschap (ook voor toezichthouders)

Aedes organiseert samen met de leerstoel Opdrachtgeverschap (prof. Marleen Hermans) aan de TU Delft een aantal webinars over opdrachtgeverschap. Woningcorporaties zijn immers in grote mate afhankelijk van de inzet van opdrachtnemers om hun maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Het bouwen van nieuwe huizen, planmatig onderhouden en het verduurzamen van huizen gebeurt allemaal door derden. Via opdrachtgeverschap en inkoop kunnen corporaties deze opdrachtnemers aansturen en zo hun eigen bedrijfsdoelstellingen bereiken. Ook voor toezichthouders is opdrachtgeverschap een belangrijk onderwerp. VTW-leden kunnen ook kosteloos aan deze webinars deelnemen.

De drie webinars die voor 2022 gepland staan zijn:

Opdrachtgeven en de inrichting van de organisatie (12 mei 2022) 

Leren in opdrachtgeverschap: gestructureerd leren en verbeteren (15 september 2022)

Opdrachtgeven en kennis van de markt (8 december 2022)

De bijeenkomsten duren elk 2 uur en u kunt per bijgewoonde bijeenkomst 2 PE-punten bijschrijven. Aanmelden via Aedes (in de link naar de bijeenkomst). U dient hiervoor wel een account op Aedes.nl aan te maken. 


Terug