RIGO: essay Metamorfoses van volkshuisvestingsbeleid - ruim 25 jaar later

Peter van Os en Jan van der Schaar hebben samen het essay 'Metamorfoses van volkshuisvestingsbeleid - ruim 25 jaar later' geschreven. Hierin kijken ze terug op de inaugurele rede die Van der Schaar hield als (deeltijd)hoogleraar volkshuisvesting / planologie aan de UvA in 1993. Kwam zijn voorspellingen uit? Zijn de metamorfoses geslaagd? Zijn de doelstellingen van staatssecretaris Heerma, de aanstichter van de metamorfoses, gerealiseerd? Of valt er het nodige te renoveren aan het beleid?

Peter van Os is directeur van RIGO Research en Advies, Jan van der Schaar is oud-directeur. Hun essay is lezenswaardig en de VTW brengt deze graag onder uw aandacht. 

Lees hier het essay 'Metamorfoses van volkhuisvestingsbeleid - ruim 25 jaar later.


Terug