Nieuwe handreiking: Intern toezicht en de nieuwe Woningwet

Op 1 januari 2022 is de gewijzigde Woningwet 2022 in werking getreden. In opdracht van de VTW hebben auteurs Mels Landzaad en Eelkje van de Kuilen (AKD Advocaten en Notarissen) een handreiking gemaakt over de wijzigingen. Zij zijn experts op het gebied van de Woningwet. De handreiking is vanuit het perspectief van de RvC geschreven. 

De auteurs: "Voor RvC’s is het van belang om geïnformeerd te zijn over de wijzigingen. De wetswijziging heeft op een aantal punten belangrijke gevolgen voor het werkdomein van corporaties. Corporaties krijgen meer ruimte voor hun activiteiten. Een aantal andere wijzigingen zien op de governance. De extra ruimte die de Woningwet, al dan niet tijdelijk, biedt kan aanleiding geven voor interessante discussies tussen bestuurders en commissarissen van corporaties. Ook biedt de wetswijziging commissarissen aanleiding om te vragen hoe de compliance aan de nieuwe wet- en regelgeving binnen de eigen corporatie is geborgd."

U kunt de handreiking vinden op VTW.nl/publicaties


Terug