Nieuwsbrief 24 mei 2019

'Corporatie kan niet gedwongen worden te investeren in niet-DAEB activiteiten'

Minister Ollongren (BZK) heeft een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen de gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en de concernparticipatieraad Woonbron. Volgens de Woningwet kunnen geschillen over prestatieafspraken voorgelegd worden aan de minister. Zij doet op basis van advies van de commissie een bindende uitspraak. Met haar uitspraak neemt ze het advies van de adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken woningwet over. 

Lees verder

‘We kunnen niet achterblijven’ - Interview met Paul Rullmann (vz RvC DUWO) over toezicht op digitalisering

Studentenhuisvester DUWO heeft grote ambities op het gebied van digitalisering, onder meer met de portal Room.nl voor studentenhuisvesting. De RvC, onder voorzitterschap van Paul Rullmann, ondersteunt die ambitie volledig. ‘We kunnen niet achterblijven.’

Lees verder

‘Docenten aan het woord’ over het ontwikkelen en beheren van zorgvastgoed

In de eendaagse masterclass ‘Het ontwikkelen en beheren van zorgvastgoed’ nemen de docenten u mee in de wereld van wonen & zorg en de rol van u als commissaris daarin.

Lees verder

VTW vraagt leden om traineeships voor aankomende commissarissen!

Komend najaar start een nieuwe editie van ‘Leergang de aankomende commissaris’ en hiervoor worden nog geschikte plaatsen voor trainees gezocht! Staat uw corporatie ervoor open om een trainee te ontvangen?

Lees verder

Dinsdag 25 juni 2019: Themabijeenkomst over Middenhuur en ALV

Op dinsdag 25 juni 2019 is van 15.30 uur tot 18.00 uur voor VTW-leden een themabijeenkomst over Middenhuur. Aansluitend is er een buffet. De ALV wordt gehouden van 19.00-20.30 uur. Dit alles vindt plaats in Soesterberg.

Lees verder

Woonbond: Plan voor de Volkshuisvesting voor integrale visie op de woningmarkt

De Woonbond werkt samen met achterban en bondgenoten aan een integraal plan voor de woningmarkt. Op 23 mei jl. is daar de 2e versie van gepubliceerd. Zo schrijft de Woonbond op de website: 'een plan waarbij de idealen van de volkshuisvesting weer centraal staan, in plaats van de kille wetten van de markt.'

Lees verder

'De inwijding van de Mariakapel in Zundert' Naar meerstemmig toezicht door variëteit in beeld- en oordeelsvorming - Maartje de Kruijf en Marieke Prins

Sinds een aantal jaren slaan veel corporaties een andere weg in. Terug naar de bedoeling. Met meer ruimte voor frontlijnwerkers om te doen wat nodig is in specifieke situaties en op basis van gedeelde waarden. Ook als dat even niet past in het standaardbeleid. Wat is daarvan de betekenis voor het interne toezicht? Hoe houd je toezicht op het geven van ruimte? Want dat is toch wel een ogenschijnlijke tegenstelling. Marieke Prins, commissaris bij Zayaz en Thuisvester, en Maartje de Kruijf, bestuursadviseur bij Zayaz en partner bij FRAEY, delen hun ervaringen en houden een pleidooi voor -wat zij noemen- meerstemmig toezicht.

Lees verder

Recensie: Aan de slag met Policy Governance

Het boek “Aan de slag met Policy Governance” (Caroline Oliver, Amsterdam 2016) beschrijft een methode van intern toezicht en besturing vanuit de ambitie om dát te realiseren wat de samenleving van ons vraagt. Een methode van Amerikaanse bodem,  door de vertalers (Hartger Wassink en Helmie van Ravenstein) aangepast voor het in Nederland meer gebruikte two-tier systeem.

Lees verder

Strategische Risicokaart voor de corporatiesector

De opeenstapeling van wet- en regelgeving, versterking van het externe toezicht en de maatschappelijke beeldvorming hebben geleid tot een sector die de afgelopen jaren risico-avers geworden is, zowel op bestuurs- als op intern toezicht niveau. Dat concludeert Accent Advies op basis van onderzoek.

Lees verder