Strategische Risicokaart voor de corporatiesector

De opeenstapeling van wet- en regelgeving, versterking van het externe toezicht en de maatschappelijke beeldvorming hebben geleid tot een sector die de afgelopen jaren risico-avers geworden is, zowel op bestuurs- als op intern toezicht niveau. Dat concludeert Accent Advies op basis van onderzoek.

De trend van risico-avers  is geleidelijk aan het keren. De realisatie van de maatschappelijke opgave van woningcorporaties vereist lef en het bewust nemen van risico’s. Inzicht in deze risico’s is dan wel cruciaal. 

Lees hier de eindrapportage Strategische risicokaart van de corporatiesector


Terug