‘Docenten aan het woord’ over het ontwikkelen en beheren van zorgvastgoed

In de eendaagse masterclass ‘Het ontwikkelen en beheren van zorgvastgoed’ nemen de docenten u mee in de wereld van wonen & zorg en de rol van u als commissaris daarin.

Bekijk in de introvideo: https://vimeo.com/294555320/64c4c2b84e

Onder zorgvastgoed verstaan we alle woonvormen, waarin mensen met een lichte of zwaardere zorgvraag bij elkaar kunnen wonen. Welke rol hebben woningcorporaties hierin te nemen? En hoe werk je samen met zorgorganisaties in het optimaal bedienen van de gezamenlijke klant? Welke risico’s loop je als woningcorporatie en hoe geef je vorm aan risicomanagement in zorgvastgoed?

De docenten Arnoud Spithoven en Johan de Jong werken al meer dan 10 jaar samen in het ontwikkelen, realiseren en beheren van zorgvastgoed. Beiden vanuit een eigen expertise. Johan is de gedreven conceptontwikkelaar met een heldere focus op de beleving en behoefte van de mensen die er wonen en werken, en de omgeving waarin het gebouw staat. Arnoud is de ervaren ontwikkelaar, asset manager en vastgoedmarketeer. Samen dagen ze elkaar keer op keer uit om voor woningcorporaties en zorgorganisaties de meest toekomstbestendige en mensgerichte woonzorgconcepten te ontwikkelen. Daarnaast zijn Arnoud en Johan beide werkzaam als commissaris, zowel in de corporatiesector als in de zorgsector.

Tijdens de masterclass neemt Johan u mee in de ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving en demografie. Wat maakt dat de overheid voor deze koers heeft gekozen? En wat zijn de gevolgen daarvan. Ook neemt hij u mee in het specifieke vakjargon en de vele afkortingen binnen de zorg. Aansluitend geeft Arnoud u inzicht in de financiering van zorgvastgoed. Wat betekent de verschuiving van objectgerichte naar subjectgerichte financiering voor uw woningcorporatie? U krijgt zicht op de hoogte van de huisvestingsvergoeding – de ‘Normatieve Huisvestings Component’ (NHC) – die zorginstellingen ontvangen en hoe corporaties die informatie kunnen inzetten in de huuronderhandelingen.

In het tweede gedeelte van de masterclass nemen Arnoud en Johan u, met levendige voorbeelden uit de eigen praktijk, mee langs verschillende typen zorgvastgoed. Wat is de behoefte van de klant? Welke risico’s loopt de corporatie? Welke interventies zijn er mogelijk nodig? En hoe dan? Ook kijken ze met u naar de rol en verantwoordelijkheid van de woningcorporatie en u als commissaris, de mogelijke klant- en vastgoedstrategieën en de dilemma’s die in de boardroom ontstaan.

De masterclass ‘Het ontwikkelen en beheren van zorgvastgoed’ kenmerkt zich door de grote mate van interactiviteit met de deelnemende commissarissen. U wordt gevraagd om cases in te brengen en dilemma’s te delen. Na het volgen van deze masterclass heeft u zicht op de actuele wet- en regelgeving, de geldstromen in de zorg en oplossingsrichtingen om het zorgvastgoed van uw corporatie toekomstbestendig te maken. De masterclass neemt het bestaande zorgvastgoed als uitgangspunt, maar stelt u ook in staat om de kansen en risico’s van nieuw te ontwikkelen of te verwerven zorgvastgoed op de juiste wijze in te kunnen schatten.

Datum:           26 september 2019

Tijd:                14.00 – 20.30 uur

Kosten:           € 495,- (leden VTW)

                        € 645,- (niet-leden)

Docenten:      Arnoud Spithoven

                         Johan de Jong

Locatie:           Omgeving Utrecht

Aanmelden kan via deze link 


Terug