VTW vraagt leden om traineeships voor aankomende commissarissen!

Komend najaar start een nieuwe editie van ‘Leergang de aankomende commissaris’ en hiervoor worden nog geschikte plaatsen voor trainees gezocht! Staat uw corporatie ervoor open om een trainee te ontvangen? 

De VTW Academie organiseert voor de zevende keer de Leergang de aankomende commissaris. De leergang die één jaar duurt (start najaar 2019) bestaat uit zeven dagen met diverse masterclasses en een traineeship van één jaar bij een raad van commissarissen van een woningcorporatie.

Voor het traineeship, die een essentieel onderdeel vormt van de leergang, zijn we nog op zoek naar geschikte plaatsen binnen corporatie-RvC’s. Van de RvC vragen wij dat de trainee in principe alle vergaderingen en andere bijeenkomsten kan bijwonen (uitzonderingen mogelijk). Heeft uw RvC tijd en ruimte om een deelnemer een traineeship aan te bieden dan vernemen wij dit graag! U kunt dan een mail sturen naar vtw@academievoortoezichhouders.nl en we nemen het dan graag verder met u op.

Wat biedt een traineeship uw raad van commissarissen?

·        Een frisse kijk vanuit een ander perspectief;

·        Externe observaties en bevindingen op uw RvC;

·        Een meerwaarde om de opgedane observaties van de deelnemer tot u te nemen;

·        De kans om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het diversiteitsgehalte binnen RvC’s.

De leergang richt zich op de ‘nieuwe’ commissaris. Concreet gaat het om deelnemers tussen 35 en 50 jaar die geen of zeer beperkte toezichtervaring hebben. Bij de samenstelling van de groep van deelnemers aan de leergang is rekening gehouden met een goede balans tussen mannen en vrouwen, personen met een Nederlandse en cultureel diverse achtergrond en personen met uiteenlopende professionele achtergrond (verschillende disciplines en verschillende werkomgevingen).

De leergang wil zo voor talentvolle, potentiële ‘nieuwe’ commissarissen de kans op toegang tot een commissariaat (selectie door de RvC en fit-en-proper test van de Autoriteit wooncorporaties) vergroten. Hiermee willen we bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s en daarmee het intern toezicht versterken.

We hopen op uw enthousiasme en medewerking!

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen via vtw@academievoortoezichthouders.nl of telefoonnummer: 0570-760006.


Terug