Woonbond: Plan voor de Volkshuisvesting voor integrale visie op de woningmarkt

De Woonbond werkt samen met achterban en bondgenoten aan een integraal plan voor de woningmarkt. Op 23 mei jl. is daar de 2e versie van gepubliceerd. Zo schrijft de Woonbond op de website: 'een plan waarbij de idealen van de volkshuisvesting weer centraal staan, in plaats van de kille wetten van de markt.'

De tweede versie van dit plan kunt u hier vinden. 


Terug