e-NIEUWS november 2016 (nr. 1)

Reactie VTW-voorzitter Guido van Woerkom op rapport Fit en Proper Nader bezien

Op verzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft ABDtopconsult het proces rond de geschiktheid en betrouwbaarheidstoetsen geëvalueerd. VTW-voorzitter Guido van Woerkom geeft in zijn reactie aan dat de Aw goed heeft geluisterd naar de input die de VTW heeft geleverd. De VTW heeft begin dit jaar een raadpleging gehouden onder RvC-voorzitters over hun ervaringen met de fit en proper toets.

Lees verder

De commissie Maatschappij - een kritische succesfactor. Interview met Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen en Karin Doms

De Raad van Commissarissen van Woonbron richtte naast een auditcommissie en een remuneratiecommissie een commissie Maatschappij in. Daarmee wordt concreet en succesvol vormgegeven aan de ambitie van de corporatie in de Zuidvleugel van de Randstad om vanuit het toezicht meer aandacht te besteden aan de invulling van de maatschappelijke opgave. Karin Doms en Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, respectievelijk commissaris bij en bestuursvoorzitter van Woonbron, geven een toelichting.

Lees verder

Reminder: ALV en congres Leiderschap op 24 november a.s.

Op 24 november a.s. is de najaars Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VTW. Niet alleen hebben we ook dit keer een boeiende agenda, maar vindt aansluitend het congres over Leiderschap met Aedes en de NVBW plaats.

Lees verder

Prijs beste RvC jaarverslag

De VTW heeft dit jaar – in samenwerking met Berenschot - voor het eerst een prijs ingesteld voor ‘het beste RvC jaarverslag’. De prijzen voor de winnaars in drie categorieën worden op 24 november a.s. in de Algemene Ledenvergadering van de VTW uitgereikt.

Lees verder

Verslag ledencongres 23 september 2016

Op 23 september jl. verzamelden 140 VTW-leden zich in Utrecht voor een dynamisch en inspirerend ledencongres. Centraal stond het thema cultuur en gedrag: een niet te missen onderdeel van professioneel toezicht. De kick-off van het congres werd verzorgd door Kees Cools en Karin Doms. In deelsessies werd vervolgens ingegaan op diverse aspecten van het hoofdthema.

Lees verder

Presentaties regiobijeenkomsten scheiden en splitsen

Eind september en begin oktober 2016 zijn een aantal regiobijeenkomsten over scheiden en splitsen gehouden. De bijeenkomsten, georganiseerd door het ministerie van BZK samen met Aedes, Autoriteit woningcorporaties, VNG, VTW, Woonbond en WSW, stonden in het teken van samenwerking: wat is de rol van de corporatie, hoe kunnen gemeente en huurders invloed uitoefenen en hoe komen zij met elkaar tot het beste ontwerpvoorstel?

Lees verder

Nieuwe filosofische trainingsreeks voor commissarissen en toezichthouders

Afgelopen jaar heeft OVERDENKWERK een filosofische trainingsreeks georganiseerd voor commissarissen en toezichthouders. De trainingsreeks is uitstekend beoordeeld door de deelnemers (8,3) en er bleek veel animo voor een vervolgreeks.

Lees verder

Resultaten onderzoek huurdersparticipatie

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft adviesorganisatie FRAEY onderzoek gedaan naar huurdersparticipatie. Het algemene beeld is positief: de respondenten geven onder meer aan dat de Woningwet ook in de praktijk de zeggenschap van huurders vergroot en dat corporaties en huurdersorganisaties druk bezig met professionalisering.

Lees verder

Dashboard voor sturing

Bestuursaansprakelijkheid is een actueel onderwerp dat, naast goed toezicht houden, dicht bij de leden van de Raad van Toezicht ligt. Voor NV´s en BV´s zijn er duidelijke regels voor bestuur en toezicht. Voor stichtingen en verenigingen was dat nog niet altijd het geval. Strategie- en innovatiebureaus Corridors en Evate heeft hiervoor een dashboard ontwikkeld. Dit is een informatieve gastbijdrage.

Lees verder

Masterclasses 2016 en vooraankondiging masterclasses 2017

Er zijn in deze laatste weken van het jaar nog een aantal interessante VTW masterclasses die u kunt volgen. U kunt deze allemaal terugvinden op de website van de VTW. Volgende week ontvangt u een mailing met het masterclass aanbod voor de eerste helft van 2017.

Lees verder