Reactie VTW-voorzitter Guido van Woerkom op rapport Fit en Proper Nader bezien

Op verzoek van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft ABDtopconsult het proces rond de geschiktheid en betrouwbaarheidstoetsen geëvalueerd. VTW-voorzitter Guido van Woerkom geeft in zijn reactie aan dat de Aw goed heeft geluisterd naar de input die de VTW heeft geleverd. De VTW heeft begin dit jaar een raadpleging gehouden onder RvC-voorzitters over hun ervaringen met de fit en proper toets.

Lees hier het nieuwsbericht van de VTW met de link naar de video. 


Terug