Resultaten onderzoek huurdersparticipatie

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft adviesorganisatie FRAEY onderzoek gedaan naar huurdersparticipatie. Het algemene beeld is positief: de respondenten geven onder meer aan dat de Woningwet ook in de praktijk de zeggenschap van huurders vergroot en dat corporaties en huurdersorganisaties druk bezig met professionalisering.

Lees hier het onderzoeksrapport (pdf)

 


Terug