Presentaties regiobijeenkomsten scheiden en splitsen

Eind september en begin oktober 2016 zijn een aantal regiobijeenkomsten over scheiden en splitsen gehouden. De bijeenkomsten, georganiseerd door het ministerie van BZK samen met Aedes, Autoriteit woningcorporaties, VNG, VTW, Woonbond en WSW, stonden in het teken van samenwerking: wat is de rol van de corporatie, hoe kunnen gemeente en huurders invloed uitoefenen en hoe komen zij met elkaar tot het beste ontwerpvoorstel?

Scheiden of splitsen

Op basis van de Woningwet scheiden of splitsen corporaties hun bezit in DAEB en niet-DAEB. Naast corporaties hebben ook gemeenten en huurdersorganisaties een taak bij het scheiden en splitsen. De corporatie maakt het ontwerpvoorstel en gemeente en huurdersorganisatie geven hierop een zienswijze. Op die manier wordt gezorgd dat het ontwerpvoorstel, dat vóór 1 januari 2017 bij de Autoriteit woningcorporaties wordt ingediend, zo goed mogelijk past bij de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen.

Sommige corporaties hoeven niet te scheiden of te splitsen en vallen onder het verlicht regime. Dit zijn corporaties:

Presentaties

De VTW heeft ook een aantal sheets gemaakt over het Toezicht op het voorstel tot scheiding of splitsing van DAEB en niet-DAEB


Terug