Prijs beste RvC jaarverslag

De VTW heeft dit jaar – in samenwerking met Berenschot - voor het eerst een prijs ingesteld voor ‘het beste RvC jaarverslag’. De prijzen voor de winnaars in drie categorieën worden op 24 november a.s. in de Algemene Ledenvergadering van de VTW uitgereikt.

Doel en opzet
De VTW staat voor professioneel intern toezicht op woningcorporaties vanuit passie voor de volkshuisvesting. De handreiking ‘RvC jaarverslag’ (http://www.rvc-verslag.nl/) van de VTW heeft voor de selectie van de genomineerden als basis gediend. Berenschot heeft het RvC deel van de beschikbare jaarverslagen van corporaties door een analytisch programma gehaald. Hieruit zijn 12 genomineerden in 15 categorieën voortgekomen. Twee corporaties zijn in meerdere categorieën genomineerd. (N.B.: de jaarverslagen van RvC’s waar VTW bestuursleden zitting hebben, zijn uitgesloten van deelname.)

Drie categorieën
De VTW heeft drie categorieën ingesteld waarop de beste RvC jaarverslagen beoordeeld worden:

1. Aanspreekbaarheid in verantwoording
2. Aandacht voor governance
3. Heldere communicatie en taal

Genomineerden
De 12 genomineerden zijn, per categorie (in alfabetische volgorde):

Aanspreekbaar in verantwoording
De Alliantie
QuaWonen
Vestia
Woningbouwvereniging Nieuw Lekkerland
WoonGenoot

Aandacht voor governance
Parteon
Woningbouwvereniging Nieuw Lekkerland
Woningstichting Leusden
Woningstichting Openbaar Belang
WoonGenoot

Heldere communicatie en taal
Peelrandwonen
WoonGenoot
Woonstichting Etten-Leur
Woonstichting Valburg
Woonveste

Beoordeling
De genomineerde jaarverslagen worden nu door een vakjury bekeken. Deze bestaat uit: Paulus Jansen, wethouder in Utrecht; prof. Edith Hooge, hoogleraar TIAS / Universiteit Tilburg en journalist Peter Hendriks, Follow the Money. Op 24 november in de ALV wordt in elke categorie de winnaar bekend gemaakt.


Terug