Reminder: ALV en congres Leiderschap op 24 november a.s.

Op 24 november a.s. is de najaars Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VTW. Niet alleen hebben we ook dit keer een boeiende agenda, maar vindt aansluitend het congres over Leiderschap met Aedes en de NVBW plaats.

Hieronder de agenda:

1. Opening en mededelingen

Schriftelijke mededeling:

a) Tijdplanning en proces (her)benoeming bestuursleden voorjaar en najaar 2017 (bijlage 1).

2. Verslag van de ALV op 28 juni 2016 (bijlage 2)

3. Benoeming Harold Willems tot lid commissie van aanbeveling en beroep (bijlage 3, 4)

4. Vaststellen jaarplan 2017 en begroting 2017 (bijlagen 5, 6, 7, 8, 9)

5. Vaststellen beroepsregel 2017 (bijlage 10)

6. Aanpassing Governancecode Woningcorporaties 2015, bepaling 5.8 (bijlage 11)

7. Rondvraag en sluiting

8. RvC-jaarverslag – prijsuitreiking
De VTW heeft samen met Berenschot de RvC jaarverslagen geanalyseerd. Uit de genomineerden wordt de winnaar gekozen in drie categorieën.

9. Aftrap/Lancering concrete uitwerking Meerjarenstrategie 2017-2020
Willem van Leeuwen en Albert Kerssies presenteren de stand van zaken rond de meerjarenstrategie. En de website voor de concrete uitwerking van de meerjarenstrategie wordt gelanceerd.

Na afloop van de vergadering biedt de VTW u een lunch aan en kunt u andere commissarissen en ook bestuurders ontmoeten.

Om 13.30 uur start het congres ‘Gevraagd? Leiderschap met passie tussen mensen’. Dit congres duurt tot 16.15 uur en wordt georganiseerd door Aedes, NVBW en VTW. U kunt zich voor het congres opgeven via: http://bijeenkomsten.aedes.nl/congres_symposium_24112016/subscribe.

Aanmelden voor de ALV kan via de link die alle leden toegezonden hebben gekregen of via: http://leden.vtw.nl/login


Terug