Nieuwsbrief 9 april 2021

VTW Toezichtspel - voor een ander gesprek in uw RvC

Het VTW Toezichtspel is een kaartenset dat de VTW heeft ontwikkeld. Met dit kaartspel kunt u samen met uw RvC op een andere manier het gesprek aangaan over vraagstukken en dilemma’s die u in uw toezichthoudende werk tegenkomt. Het zijn in totaal 48 kaarten, verdeeld over 16 stellingen, 16 vragen en 16 ideeën die u kunnen helpen en ondersteunen, bijvoorbeeld bij uw zelfevaluatie, heisessie of bij specifieke thema’s die u wilt bespreken. Ook kan deze gebruikt worden tijdens de sollicitatieprocedure voor een nieuw RvC-lid.

Lees verder

‘ Versnel verduurzaming door samenwerking met bouwers ’ - Interview met Bert Krikke (bestuur VTW) over energietransitie tijdens sessie Stroomversnelling

Het tempo om woningen te verduurzamen, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken, ligt te laag. Corporaties kunnen versnellen door met onder meer bouwers goede prestatieafspraken te maken over de verduurzaming van grotere aantallen woningen. Dat stelt VTW-bestuurslid Bert Krikke, die tijdens een bijeenkomst van de Stroomversnelling op 1 april jl., één van de sprekers was.

Lees verder

Planbureau voor de Leefomgeving: rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte'

Het nieuwe kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering, de landbouw, woningbouw en bedrijvigheid staat de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit onder grote druk. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied van Nederland.

Lees verder

Maatschappelijk onacceptabel - een gastbijdrage van Bert Frings en Leen van Dijke over dak- en thuisloosheid

Op 3 juni 2020 stuurden drie bewindspersonen een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van de groeiende problematiek van dak- en thuisloosheid. In de brief van Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS, Kajsa Ollongren, minister van BZK en Tamara van Ark, minister van SZW werd een initiatief aangekondigd om middels het programma ‘Een (t)huis, een toekomst’ gemeenten en andere betrokken partijen extra te ondersteunen op het gebied van preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding.

Lees verder

VTW Academie: materclass Leefbare wijken in steden en dorpen

Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort al sinds jaar en dag tot de agenda van de woningcorporaties. De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd in de loop van de tijd; net als de wijken en bewoners zelf.

Lees verder

VTW Academie: Eerstvolgende masterclasses

De volgende masterclasses gaan in april en mei van start en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke opleiding is te vinden via de links hieronder. Op de website van de VTW Academie vindt u overigens ook het volledige programma van 2021 en leest u de meest actuele informatie over doorgang van de opleidingen in de corona periode.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - Casus 3: Een goede relatie met de gemeente is belangrijk... maar wat als de prestatieafspraken mislopen?

Presdam is een kleine gemeente onder de rook van een grote stad. In Presdam werkt een kleine corporatie, Gewoon Wonen, die de zaken goed op orde heeft en ook een prima relatie onderhoudt met de lokale partners. Het maken van prestatieafspraken met de huurdersorganisatie en de gemeente was de laatste jaren soepel verlopen. Geheel in de geest van de Woningwet ging dat op basis van gelijkwaardigheid tussen de corporatie, de gemeente en de huurders. Ook de RvC kreeg positieve berichten over het verloop van de samenwerking.

Lees verder

Recensie: Jaarboek Corporate Governance 2020 – 2021 door VTW-lid Maarten Vermeulen

Het Jaarboek Corporate Governance wordt sinds 2010 ieder jaar uitgegeven en dat betekent dat het boek inmiddels zijn waarde bewijst en actueel weet te blijven voor een zekere groep lezers. Met plezier schrijf ik daarom deze recensie.  

Lees verder

WSW: meer onzekerheid in prognoses woningcorporaties

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw biedt woningcorporaties voor een kortere periode dan voorheen zekerheid over de leningen die zij aan kunnen trekken. Overheidsmaatregelen die de financiële situatie van corporaties raken, nopen daartoe, aldus WSW. Voor corporaties betekent het onzekerheid over de financiering van investeringen die zij in hun planning hebben. Dit schrijft branchevereniging Aedes op haar website.

Lees verder

VTW gaat prijs uitreiken voor de beste toezichtvisie (reminder)

Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2020 een gezamenlijke toezichtvisie van bestuur en RvC hebben. We zijn nu ruim een jaar verder en de VTW is heel benieuwd wat de stand van zaken is en of alle corporaties al de vereiste nieuwe gezamenlijke toezichtvisie hebben besproken en opgeschreven. We willen in 2021 de kwaliteit en de ontwikkeling van deze gezamenlijke toezichtvisies bevorderen door middel van het instellen van een prijs voor de meest inspirerende visie. Wij willen deze prijs tijdens de ALV van 23 november a.s. uitreiken.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 9 vacatures bij 9 corporaties online:

Lees verder