‘ Versnel verduurzaming door samenwerking met bouwers ’ - Interview met Bert Krikke (bestuur VTW) over energietransitie tijdens sessie Stroomversnelling

Het tempo om woningen te verduurzamen, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken, ligt te laag. Corporaties kunnen versnellen door met onder meer bouwers goede prestatieafspraken te maken over de verduurzaming van grotere aantallen woningen. Dat stelt VTW-bestuurslid Bert Krikke, die tijdens een bijeenkomst van de Stroomversnelling op 1 april, één van de sprekers was.

Tekst: Lisette Vos

De deelnemers aan de bijeenkomst van de Stroomversnelling stonden op 1 april stil bij één van de grote maatschappelijke opgaven voor corporaties: de energietransitie. De Stroomversnelling is een non-profit organisatie die als doel heeft de verduurzaming van woningen te versnellen. Onder meer gemeenten, corporaties, bouwers en toeleveranciers, leden van deze organisatie, zoeken samen naar oplossingen door te innoveren en te leren van de praktijk.  

VTW-bestuurslid Krikke, commissaris bij de corporaties Volkshuisvesting Arnhem, WoonInvest en Woonbedrijf Ieder1, nam deel aan de sessie van de Stroomversnelling over het gesprek in de bestuurskamer: hoe besluiten we over de energietransitie en hoe gaan we die betalen? Bij elke corporatie speelt het dilemma: lopen we voorop of wachten we af tot duurzame technieken zich meer bewezen hebben en goedkoper zijn? 

Tempo te laag
Volgens het Klimaatakkoord moeten in 2030 1,5 miljoen woningen van het aardgas af zijn, in 2050 gaat het om alle 8 miljoen woningen (inclusief de 2,4 woningen van corporaties). Het tempo ligt echter te laag, bleek tijdens de sessie van de Stroomversnelling. Corporaties kunnen versnellen, stelt Krikke. ‘Ik snap dat sommige corporaties niet te ver voor de troepen uit willen lopen, maar we kunnen kansen pakken door samen te werken en op te schalen.’

Tijdens de sessie van de Stroomversnelling bleek dat marktpartijen, zoals bouwbedrijven, open staan om samen te werken. Voorwaarde is wel dat een corporatie in één keer voldoende woningen aanbiedt om te verduurzamen, zodat het voor bouwers aantrekkelijk wordt om te investeren in een innovatieve concepten. Corporaties en bouwers moeten heldere prestatieafspraken maken over de opleveringskwaliteit, -specificaties en de kosten, stelt Krikke. ‘Daarmee dek je het risico af.’

Geen spijt
Volgens Krikke kunnen corporaties meer doen dan alleen isoleren van woningen of zonnepanelen plaatsen, zogeheten ‘no-regret’- maatregelen. Toezichthouders zouden dit met het bestuur kunnen bespreken. ‘Als je alleen voor ‘no-regret’-maatregelen kiest, loop je de kans dat je daar spijt van krijgt. Zeker bij een renovatie. Want er komt een moment dat je toch meer moet doen om de woning van het aardgas af te halen. En dan moet je corporatie opnieuw kosten maken en moeten huurders weer hun huis uit. Denk daar goed over na.’

700 woningen van het gas af
De RvC van Volkshuisvesting Arnhem gaf recent goedkeuring aan de investering om 700 woningen in de wijken Immerloo en ’t Duifje van het aardgas af te halen, gefaseerd in twee fasen. De corporatie werkt samen met marktpartijen die verantwoordelijk zijn voor de techniek om drie flats aardgasvrij te maken. RvC-lid Krikke vindt dit een inspirerend voorbeeld. Niet dat het gemakkelijk is: in de flats wonen bijna 100 nationaliteiten, voor de meeste huurders heeft de verduurzaming lage prioriteit. ‘De communicatie met de bewoners is cruciaal.’

Betaalbaarheid
Een terugkerend dilemma in de RvC is de betaalbaarheid voor huurders. Een corporatie die in een duurzame woning investeert, zou de huur iets kunnen verhogen, omdat in theorie de energielasten lager worden. Maar niet elke huurder bespaart energie in een duurzame woning. Krikke: ‘Sommige huurders zijn heel zuinig met energie, omdat ze moeilijk rond kunnen komen. Dat betekent dat zij met een hogere huur toch hogere woonlasten hebben. Anderen gaan meer stoken, omdat ze denken dat dit in een geïsoleerd huis geen verschil maakt. Daar moet je bij stilstaan, ook als toezichthouder.’

Circulaire economie
Naast de verduurzaming is circulaire economie – het gebruik van biobased en circulaire materialen en grondstoffen - minstens zo belangrijk, stelt Krikke. Volkshuisvesting Arnhem – waar Krikke commissaris is - stelt een integrale visie op duurzaamheid op, waarin beide aspecten een belangrijke rol spelen. ‘Dat is een goede stap vooruit. Zet die integrale visie als RvC op de agenda.’

Bert Krikke is naast bestuurslid van de VTW en toezichthouder in het dagelijks leven directeur van 4THECITY en werkt aan projecten op het gebied van duurzame gebouw- en gebiedsontwikkeling.

Meer informatie:

Stroomversnelling

Dossier VTW energietransitie 

VTW Handreiking Energietransitie


Terug