VTW Toezichtspel - voor een ander gesprek in uw RvC

Het VTW Toezichtspel is een kaartenset dat de VTW heeft ontwikkeld. Met dit kaartspel kunt u samen met uw RvC op een andere manier het gesprek aangaan over vraagstukken en dilemma’s die u in uw toezichthoudende werk tegenkomt. Het zijn in totaal 48 kaarten, verdeeld over 16 stellingen, 16 vragen en 16 ideeën die u kunnen helpen en ondersteunen, bijvoorbeeld bij uw zelfevaluatie, heisessie of bij specifieke thema’s die u wilt bespreken. Ook kan deze gebruikt worden tijdens de sollicitatieprocedure voor een nieuw RvC-lid.

Het toezichtspel is op vrijdag 9 april naar alle RvC-voorzitters gestuurd met een beleidende brief met uitleg. Op onze website www.vtw.nl/toezichtspel vindt u ook de pdf met alle uitleg en de stellingen, de vragen en de ideeën die in het kaartspel voorkomen. Later dit jaar volgt nog een ‘uitbreidingsset’. Hiervoor is ruimte open gehouden in het bewaardoosje. 

Bekijk hieronder de promovideo (0m, 37s) van het VTW Toezichtspel.

Toezichtspel
Het VTW Toezichtspel is een volledig geactualiseerde versie van de kaartenset ‘Wij toetsen ons toezicht’ die in 2013 gemaakt is ter ondersteuning van de VTW campagne ‘De aanspreekbare commissaris’. Destijds heeft Derk Windhausen in opdracht van de VTW de kaartenset gemaakt. Een deel van de onderwerpen die toen aan bod zijn gekomen, blijken ook vandaag nog toepasbaar te zijn. Om het geheel op de huidige situatie aan te laten sluiten, heeft een VTW werkgroep, bestaande uit Rixt Heegsma, Aad de Jonge en Karin Broekhuizen, meegewerkt aan dit VTW Toezichtspel. Wij danken hen hartelijk voor hun medewerking, input en suggesties.


Terug