WSW: meer onzekerheid in prognoses woningcorporaties

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw biedt woningcorporaties voor een kortere periode dan voorheen zekerheid over de leningen die zij aan kunnen trekken. Overheidsmaatregelen die de financiële situatie van corporaties raken, nopen daartoe, aldus WSW. Voor corporaties betekent het onzekerheid over de financiering van investeringen die zij in hun planning hebben. Dit schrijft branchevereniging Aedes op haar website.

Lees het hele bericht en de brief van het WSW aan corporaties op de website van Aedes.


Terug