VTW Academie: materclass Leefbare wijken in steden en dorpen

Het streven naar leefbare buurten en wijken behoort al sinds jaar en dag tot de agenda van de woningcorporaties. De uitdagingen die zich daarbij voordoen en de opvattingen over hoe zo’n leefbare buurt en wijk gerealiseerd kan worden, zijn echter veranderd in de loop van de tijd; net als de wijken en bewoners zelf.

In plaats van grootschalige van bovenaf geregisseerde ingrepen wordt nu meer ingezet op een lokale aanpak, waarbij een verbetering voor de bewoner centraal staat. Veel corporaties besteden daar veel tijd en aandacht aan en werken daarbij samen met andere spelers in de buurt: woningcorporaties, bewoners en gemeenten moeten met elkaar vaststellen wat ze verstaan onder leefbare wijken, welke problemen als eerste aangepakt moeten worden en wie daarin de verantwoordelijkheid neemt.

Tijdens deze ééndaagse masterclass van de VTW Academie, op 27 mei 2021, zorgt docent André Ouwehand ervoor dat u het beleid van uw corporatie op dit terrein kunt beoordelen en uw rol als sparringpartner van de bestuurder kunt invullen. Ook bespreekt hij met u zijn visie op de rol van bestuur en toezichthouders op dergelijke samenwerkingsverbanden.

Bekijk voor meer informatie over deze masterclass de website van de VTW Academie.


Terug