Planbureau voor de Leefomgeving: rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte'

Het nieuwe kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering, de landbouw, woningbouw en bedrijvigheid staat de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit onder grote druk. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied van Nederland.

Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte', waarin zij deze opgaven schetsen en verschillende beleidsopties weergeven om de opgaven aan te pakken. 

Meer informatie in het bericht van het PBL: https://www.pbl.nl/publicaties/grote-opgaven-in-een-beperkte-ruimte

Het volledige rapport 'Grote opgaven in een beperkte ruimte' van het PBL kunt u hier downloaden (pdf).


Terug