Nieuwsbrief 18 december 2020

Kerstgroet en sluiting VTW Bureau in de kerstvakantie

Vanaf maandag 21 december 2020 is het VTW Bureau gesloten in verband met de Kerstvakantie. Op maandag 4 januari 2021 zijn wij weer bereikbaar. 

Lees verder

‘We moeten ons maatschappelijk geld goed besteden’ - drie VTW-leden over Opgaven en middelen

De opgaven van woningcorporaties zijn groot, de middelen schaars. Al is de druk niet overal even groot, corporaties moeten scherpe keuzes maken. Hoe gaan de toezichthouders in de bestuurskamer om met dit spanningsveld? ‘Er is niet één waarheid.’ In dit artikel voor het Aedes Magazine vertellen drie VTW-leden (Hanneke Ester, Isa Kahraman en Farid Tabarki) hoe de beperkte financiële polsstok tot keuzes dwingt.  

Lees verder

Resultaten derde corona enquête onder RvC voorzitters van corporaties

De VTW heeft voor de derde keer sinds de eerste lockdown in maart 2020 een enquête uitgezet onder RvC-voorzitters over hoe hun raad omgaat met de corona pandemie. Hieronder vindt u de resultaten van deze enquête, waaraan 60 voorzitters (21%) hebben meegewerkt.

Lees verder

Nieuwsoverzicht 14 december 2020: Betaalbare woningen, huurmaatregelen, overdrachtsbelasting

Algemeen Overleg Bouwen in de Tweede Kamer
In de Tweede Kamer was afgelopen week breed onvrede over het gebrek aan zicht op betaalbare woningen. Dat bleek bij het AO Bouwen op 9 december 2020. Zo worden er allerlei plannen gemaakt om de komende jaren honderdduizenden woningen te bouwen, maar heeft niemand een idee in welk segment deze huizen gaan vallen. "Als het allemaal kastelen zijn kan niemand ze betalen", aldus SP-Kamerlid Beckerman.

Lees verder

‘Een goed functionerend toezichtteam is een divers team’ - artikel in Governance Update over VTW-onderzoek diversiteit

Commissarissen moeten kritischer kijken naar hun eigen kennis, expertise en talenten en deze vergelijken met andere rvc-leden: welke elementen worden in de raad onvoldoende vertegenwoordigd om toekomstbestendig te zijn? Het is een van de aanbevelingen in een verkennend onderzoek naar het stimuleren van diversiteit in raden van commissarissen, uitgevoerd door Berenschot, in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Lees verder

Evaluatie Wet Normering Topinkomens (WNT) afgerond

In 2020 is de tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens, conform art. 7.2 WNT, afgerond. De evaluatie heeft betrekking op alle kernonderdelen van de wet, de wijze waarop deze worden uitgevoerd en de effecten van de wet in de praktijk en is onderverdeeld in een drietal sporen, zijnde (1) doeltreffendheid, (2) doelmatigheid en (3) potentiële neveneffecten van de WNT.

Lees verder

Save the date: ledenbijeenkomsten VTW begin 2021

Begin 2021 staan er vier VTW (digitale) ledenbijeenkomsten op de agenda: twee bijeenkomsten over Vestia; één over de gevolgen van de vergrijzing voor corporaties en het intern toezicht; en één over Inspraak en zeggenschap voor bewoners van Rebelse woonvormen voor ouderen. Noteer ze alvast in uw agenda! 

Lees verder

VTW Academie: nieuwe masterclass Strategievorming en scenarioplanning

Zo op de valreep van dit jaar is er een nieuwe masterclass toegevoegd aan het aanbod van de VTW Academie. De masterclass ‘Strategievorming en scenarioplanning, met docenten Wilbert van Bakel en Arjen Zandstra, gaat dieper in op de rol van de RvC bij strategische thema’s en scenario’s. Zeker in deze nieuwe tijd een belangrijk en essentieel thema. Welke koers gaan we varen, nu de corona situatie de wereld nog altijd in zijn greep houdt?

Lees verder

Masterclasses VTW Academie in 2021 – fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!

In de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat het aanbod masterclasses voor 2021 zo goed als rond is! Op de website van de VTW academie zijn de nieuwe data inmiddels te vinden en is inschrijven mogelijk. Begin januari ontvangt u als lid van de VTW een mailing met daarin het volledige aanbod in een interactieve pdf, zodat u alles nog eens rustig kunt bekijken.

Lees verder

Heeft u uw PE over 2020 al geregistreerd bij de VTW?

Leden van de VTW hebben met elkaar afgesproken om ieder jaar een minimum aantal uren te besteden aan permanente educatie (PE) gericht op de ontwikkeling als corporatiecommissaris én om dit te registreren bij de VTW. Heeft u nog niet al uw PE voor 2020 geregistreerd, dan vragen wij u dit vóór 31 december 2020 alsnog te doen. 

Lees verder

Minister Ollongren stuurt Kamerbrief over financiële positie Vestia

Minister Ollongren heeft op 14 december 2020 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de financiële positie van Vestia en de inzet van alle betrokken partijen om te komen tot de duurzame oplossing voor problematiek bij Vestia.

Lees verder

Nieuwe podcast: De gevolgen van het rapport Opgaven en middelen en fiscale maatregelen voor de sector

Het rapport Opgaven en middelen stelt dat woningcorporaties tot 2035 zo'n 30 miljard aan middelen tekort komen om aan hun volkshuisvestelijke opgaven te voldoen. Wat zijn de gevolgen en hoe gaat het nu verder? Ook aan bod komen de fiscale maatregelen voor de sector, zoals de verhuurderheffing, ATAD en de overdrachtsbelasting.

Lees verder

Nieuwe podcast: De Evaluatie van de Woningwet en de stand van zaken in december 2020

In april 2020 spraken Eelkje van de Kuilen (AKD), Randy Martens (Aedes) en Hans Geurts (VTW) in drie afleveringen over de Evaluatie van de Woningwet. In deze vierde aflevering bespreken ze de stand van zaken in december 2020. Wat is er veranderd sinds april? Wat moet er nog aangepast worden dat nu nog niet in de Woningwet is geregeld? Hoe gaat de Autoriteit Woningcorporaties aan de slag met de beleidsregels die deels de wettelijke regels gaan vervangen?

Lees verder

Nieuwe podcast: Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over wonen?

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Een aantal partijen heeft een (concept) verkiezingsprogramma uitgebracht. Eelkje van de Kuilen (AKD), Randy Martens (Aedes) en Hans Geurts (VTW) bespreken in deze podcast wat er in de verkiezingsprogramma's staat over wonen op de thema's: woningbouw, de positie van de huurders en de verhuurheffing.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we zes vacatures bij vijf corporaties online. Let op: op 18 december 2020 wordt nog een nieuwe vacature geplaatst.

Lees verder

Aanbod voor VTW leden om gebruik te maken van nieuwe portal Fidici

De VTW brengt graag onderstaand aanbod van Fidici onder uw aandacht. Fidici is een modern board portal, werkend op alle denkbare desktops, laptops en tablets. Vanaf elke werkplek, elke plek op de wereld en op elk moment, heeft de commissaris juiste, tijdige en volledige informatie over de organisatie waarover hij als commissaris verantwoording draagt.

Lees verder

Stad van de generatie van de toekomst - De Vernieuwde Stad

Op 27 november jl. organiseerde De Vernieuwde Stad het online congres 'Stad van de generatie van de toekomst'. Jonge talenten binnen de lidcorporaties hebben het congres vormgegeven langs drie thema’s:
duurzaamheid, leefbare en toegankelijke wijken en voldoende plek om te wonen. De Vernieuwde Stad heeft een impressie gemaakt van alle sessies, inclusief de filmpjes die werden vertoond. 

Lees verder