Nieuwe podcast: De Evaluatie van de Woningwet en de stand van zaken in december 2020

In april 2020 spraken Eelkje van de Kuilen (AKD), Randy Martens (Aedes) en Hans Geurts (VTW) in drie afleveringen over de Evaluatie van de Woningwet. In deze vierde aflevering bespreken ze de stand van zaken in december 2020. Wat is er veranderd sinds april? Wat moet er nog aangepast worden dat nu nog niet in de Woningwet is geregeld? Hoe gaat de Autoriteit Woningcorporaties aan de slag met de beleidsregels die deels de wettelijke regels gaan vervangen? 

De Evaluatie van de Woningwet 2015 wordt waarschijnlijk begin 2021 afgerond, zodat de gewijzigde wet per 1 juli 2021 in werking treedt. Met deze podcast bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken.

De drie eerdere delen beluistert u hier.

 

 Terug