Masterclasses VTW Academie in 2021 – fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar!

In de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat het aanbod masterclasses voor 2021 zo goed als rond is! Op de website van de VTW academie zijn de nieuwe data inmiddels te vinden en is inschrijven mogelijk. Begin januari ontvangt u als lid van de VTW een mailing met daarin het volledige aanbod in een interactieve pdf, zodat u alles nog eens rustig kunt bekijken.

Bekijk het jaaroverzicht 2021 op de website van de VTW Academie

In 2021 zullen we ook nog te maken hebben met de corona situatie. Hoe dit (professionaliserings)jaar eruit gaat zien, weet niemand. In de laatste persconferentie van 14 december is een harde lockdown afgekondigd. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om live bijeenkomsten te organiseren en kunnen onze masterclasses niet in fysieke vorm op locatie plaats vinden. Vanuit de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is aangegeven dat na deze lockdown de scholen en opleidingsinstituten weer open mogen en er weer fysiek les kan worden gegeven. Vanzelfsprekend weten we dat op dit moment niet zeker en wachten we de resultaten van de lockdown en de persconferentie van dinsdag 12 januari 2021 af. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we vanaf woensdag 20 januari weer van start kunnen gaan met onze masterclasses in fysieke vorm.

Dit alles heeft ons, in overleg met de VTW, doen besluiten om de masterclasses die gepland staan tot en met dinsdag 19 januari én die online goed uitvoerbaar zijn om te zetten van een fysieke naar een online bijeenkomst. In de enkele gevallen waarin dat niet mogelijk is, zullen wij een alternatieve datum zoeken. Hier zullen wij deelnemers persoonlijk over berichten. Voor de masterclasses die online doorgaan, ontvangen deelnemers inloggegevens voor bijwonen van de opleidingsdag via Zoom.

Namens de VTW Academie wensen we u fijne feestdagen en we zien u graag in 2021!

 


Terug