Save the date: ledenbijeenkomsten VTW begin 2021

Begin 2021 staan er vier VTW (digitale) ledenbijeenkomsten op de agenda: twee bijeenkomsten over Vestia; één over de gevolgen van de vergrijzing voor corporaties en het intern toezicht; en één over Inspraak en zeggenschap voor bewoners van Rebelse woonvormen voor ouderen. Noteer ze alvast in uw agenda!

Vestia
Op 9 februari 2021 is het Aedes congres over mogelijke oplossingen voor de financiële en volkshuisvestelijke problemen bij Vestia. Naar aanleiding van besluitvorming op dat congres, organiseert de VTW op 11 februari en 16 februari van 19.00-21.00 uur bijeenkomsten via Zoom om onze leden te informeren en de uitkomsten te bespreken. Uitnodiging volgt.

De gevolgen van de vergrijzing voor corporaties en het intern toezicht
Er komen steeds meer ouderen in Nederland en de ouderen worden steeds ouder. Een groot deel van deze ouderen woont in woningen van corporaties. Alle corporaties hebben steeds meer te maken met deze dubbele vergrijzing. Welke gevolgen heeft dit alles voor de woningvoorraad van corporaties en de samenwerking met andere partijen zoals gemeenten en zorgorganisaties. Welke kennis is relevant voor het interne toezicht en wat is de rol van het interne toezicht hierbij? Al deze vraagstukken zullen in deze bijeenkomst worden besproken. Deze Zoom bijeenkomst is op 12 februari 2021 van 10.00-12.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over deze bijeenkomst

Inspraak en zeggenschap voor bewoners van Rebelse woonvormen voor ouderen (VTW/NVTZ)
Op 12 maart 2021 van 10.00-12.00 uur is er een webinar over "rebelse woonvormen voor ouderen".  Deze bijeenkomst komt voort uit een onderzoek van de Haagse Hogeschool. De VTW organiseert dit samen met de NVTZ. Save the date!

Save the date: andere VTW bijeenkomsten
Ook later in 2021 zijn al een aantal data van bijeenkomsten bekend: 

 


Terug