e-NIEUWS 17 september 2018

Van de voorzitter - Volkshuisvestelijk toezicht

De Evaluatie van de Woningwet 2015 is in volle gang. Een belangrijke vraag is welk toezicht is nodig – en hoe dat vorm moet krijgen? Er wordt vooral naar gekeken naar de verhouding tussen de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW. Voor ons is het van groot belang dat de dubbelingen en extra administratieve lasten in het toezicht verdwijnen: meer focus op het interne toezicht en het externe toezicht meer op gepaste afstand; stoppen met de verplichte visitaties en een eenvoudiger accountantsprotocol.

Lees verder

Congrestival 2018 - Heeft u zich al aangemeld?

Nog iets meer dan twee weken en dan is het zover: het Congrestival op 28 september 2018! Heeft u zich nog niet aangemeld? Het kan nog steeds! Kom op 28 september naar Fort Voordorp in Utrecht en beleef de inspirerende lezingen en workshops mee!

Lees verder

‘Ga op zoek naar andersdenkenden’ - Interview Hans Coppus (Wonen Limburg)

Hans Coppus die in de afgelopen zeven jaar als commissaris de transformatie van Wonen Limburg heeft meegemaakt, pleit voor meer diversiteit in de Raden van Commissarissen. Volgens hem is dat bepalend voor professioneel toezicht en voor het succes van de organisatie. ‘Ga op zoek naar andersdenkenden.’

Lees verder

Nieuws over de WNT-bezoldiging en VPL-premie

Drie ontwikkelingen op het gebied van de Wet Normering Topinkomens willen we graag onder uw aandacht brengen. Het gaat om de indexering van het algemeen WNT-bezoldigingsmaximum 2018, de verhoging van het maximum in 2019 en een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland over de VPL-premie in relatie tot de WNT.

 

Lees verder

Hildegard Pelzer over onderzoek 'Vertrek van de bestuurder'

Menig commissaris maakt gedurende zijn/haar zittingstermijn mee dat het functioneren van een bestuurder ter discussie staat, niet zelden gevolgd door het vertrek van de bestuurder, op eigen initiatief of op initiatief van de RvC. Het zijn ingrijpende processen en besluiten, voor de bestuurder in kwestie, voor de toezichthouders en ook voor de organisatie. Hierover is weinig bekend. Hoe beleven betrokkenen dit soort trajecten? Wat zijn de do’s and dont’s?

Lees verder

Harry Vlaar over: Verloedering en gettovorming: onzichtbare risio's voor woningcorporaties

Leefbaarheid is een containerbegrip. Het gaat deels over de beleving van mensen. Mede hierdoor is leefbaarheid een subjectief begrip, dat zich niet gemakkelijk laat vangen in harde cijfers. Vaak worden er leefbaarheidsmonitoren gebruikt, die uitgaan van enquêtes, CBS-cijfers en het aantal sociale meldingen. Maar om leefbaarheid op een betrouwbare en valide manier te meten, zijn dit soort gegevens niet toereikend. 

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 11: Helaas, alweer verhinderd!

U bent voorzitter van de RvC en constateert dat de RvC regelmatig niet voltallig aanwezig is bij vergaderingen. Als redenen hiervoor worden opgegeven plotselinge andere afspraken, vakantie etc. U heeft dit al een paar maal besproken en aangegeven dat, met uitzondering van ziekte of calamiteiten, aanwezigheid vereist is.

Lees verder

Masterclasses VTW Academie

Gun uzelf nieuwe kennis en een kans om andere commissarissen te ontmoeten en schrijf u nu in voor de masterclasses van dit najaar. Voor de volgende masterclasses zijn nog deelnamemogelijkheden:

Lees verder

Artikel Aedes Magazine: Toezicht op digitalisering en IT

In het september nummer van Aedes Magazine gaat het VTW artikel over 'Toezicht op digitalisering'. De toekomst is al lang begonnen: de wereld om ons heen verandert in rap tempo. Ontwikkelingen op het terrein van digitalisering en informatietechnologie gaan razendsnel. Corporaties kunnen niet achterblijven. Dat geldt ook voor toezichthouders voor wie de wereld van internet of things en big data nog vaak een olifant in de bestuurskamer is waar ze liever niet aan denken. 

Lees verder

Recensie: 'De kracht van een goede opdracht'

De kracht van een goede opdracht is van de hand van Marjet Rutten, auteur van meerdere boeken in bouw-, installatie- en vastgoedsector. Het leuke van dit boek is dat het geen theoretisch standaardwerk is, maar vooral praktische handvatten geeft en vol staat met voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Het boek beschrijft wat professioneel opdrachtgeverschap van corporaties vraagt en betekent voor de samenwerking met de markt.

Lees verder

'Iedereen moet een sprong maken voor energietransitie' - Eefje Stutvoet, TU Delft

Alle corporatiewoningen energieneutraal maken is een operatie van mythische proporties. Ligt de oplossing in technische innovaties of moet de hele werkwijze in de bouw op de schop? Allebei, zegt promovendus Eefje Stutvoet, anders halen we onze doelstellingen nooit.

Lees verder