Recensie: 'De kracht van een goede opdracht'

De kracht van een goede opdracht is van de hand van Marjet Rutten, auteur van meerdere boeken in bouw-, installatie- en vastgoedsector. Het leuke van dit boek is dat het geen theoretisch standaardwerk is, maar vooral praktische handvatten geeft en vol staat met voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Het boek beschrijft wat professioneel opdrachtgeverschap van corporaties vraagt en betekent voor de samenwerking met de markt.

Opdrachtgeverschap is een belangrijk actueel thema, er ligt een enorme bouwopgave en de verduurzamingsopgave is groot. Voor 2050 alle corporatiewoningen CO2-neutraal maken door gebruik te maken van traditioneel opdrachtgeverschap is een onmogelijke opgave, want de markt heeft er simpelweg niet de materialen en mensen voor. Dit betekent een andere manier van opdrachtgeven en anders samenwerken met de markt.  Alleen met integrale oplossingen waarbij we gebruikmaken van de technologische mogelijkheden kunnen we de oplossing waar we voor staan realiseren.
Kortom, we moeten dit soort dingen anders, slimmer en beter aanpakken met elkaar. Dat vraagt wat, te beginnen met strategische beslissingen op bestuurlijk niveau die consequent op operationeel niveau worden uitgevoerd.

Opdrachtgeverschap goed inrichten zonder heldere missie en visie is onmogelijk, aldus de auteur. Pas als je antwoord weet op de vraag ‘waarom doen we wat we doen’ kun je opdrachtgeverschap echt goed inrichten. Je zou dus verwachten dat dit thema volop ter sprake komt in gesprekken tussen corporatiesbestuurders en raden van commissarissen. Uit een onderzoek van de Autoriteit Woningcorporaties blijkt dat dit lang niet altijd het geval is. Vaak is nadenken over professioneel opdrachtgeverschap vooral gekoppeld aan afzonderlijke projecten en geen strategische onderwerp. Mijn advies is agendeer als toezichthouder het thema op de agenda en ga er samen met jouw bestuurder over in gesprek. Dit boek kan hierbij behulpzaam zijn!

Joke Abbring, toezichthouder Ieder1, Woningbelang, Woonstichting t-Heem


Terug