Tijdelijke modelregeling Melden misstanden

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 gedeeltelijk in werking getreden. Het wachten is nog op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarin staat onder andere de regeling hoe een vermoeden van een misstand anoniem gemeld kan worden bij een onafhankelijke functionaris. Aedes heeft alvast een tijdelijke modelregeling Melding mistanden gemaakt, zonder regeling anoniem melden. Dit is nu vooral van belang voor woningcorporaties met 250 of meer medewerkers.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Aedes.


Terug