Geactualiseerde handreiking Aedes en VTW: 

Integriteit voor woningcorporaties

De Handreiking integriteit voor woningcorporaties van Aedes en de VTW is gemoderniseerd en bevat 7 praktische tools. De handreiking ondersteunt je om op een integere manier te werken en in jouw organisatie het onderwerp te agenderen en er regelmatig met je collega’s over te praten.

Op een integere manier je werk doen, is veel meer dan alleen het volgen van normen, regels en procedures. Afspraken in een organisatie moet je levend houden door er regelmatig met elkaar over te praten. Hoe herken je situaties met een integriteitsrisico? En wat doe je dan vanuit welke overwegingen?

Herken jij de integriteitsrisico’s in je werk?

De gemoderniseerde Handreiking integriteit voor woningcorporaties met 7 praktische tools ondersteunt je bij integriteitsdilemma’s en biedt je houvast. Het helpt je om bewust te worden van integriteitsrisico’s en dilemma’s te bespreken als een vanzelfsprekend onderdeel van je werk.

De inhoud sluit nauw aan op ervaringen met integriteitskwesties bij woningcorporaties. Want de handreiking is ontwikkeld in een betrokken klankbordgroep van 2 commissarissen, een bestuurder en een bestuurssecretaris en met input van veel leden van Aedes en van de VTW.

7 tools helpen je bij integriteit

In de handreiking vind je 7 tools. Van 3 tools is een aparte pdf als download beschikbaar.

Tool A - Basis van integriteit
Tool B - Vuistregels voor integer handelen (pdf)
Tool C - Dilemmakaarten
Tool D - Aandacht voor integriteit in de sollicitatieprocedure en bij indiensttreding
Tool E – Integriteitsagenda (pdf)
Tool F - Red flags herkennen
Tool G - Wanneer bij wie en hoe doe je melding (pdf)

Ongeacht de ontwikkeling van het integriteitsbeleid in jouw organisatie, kun je iedere tool afzonderlijk toepassen. Of er zelf eigen tools aan toevoegen, want deze 7 tools zijn niet uitputtend.

Voor wie is de handreiking integriteit?

De handreiking integriteit is bedoeld voor iedereen die bij een woningcorporatie werkt: medewerkers, managers, bestuurders en toezichthouders van corporaties. Een brede doelgroep, want integriteit is een verantwoordelijkheid van iedereen. En om in gedrag en handelen te laten zien dat integriteit hoog in het vaandel staat bij woningcorporaties.