Zoekresultaten

17-07-2023 20:26

Politiek Nieuwsoverzicht 17 juli 2023

https://vtw.nl/nieuws/politiek-nieuwsoverzicht-17-juli-2023

Deze week in het nieuwsoverzicht onder andere: Zorgwekkende cijfers woningbouwopgave, wel toename harde plancapaciteit De Jonge wil maximering huurverhogingen vrije sector verlengen De Jonge: Ook demissionair door met woonbeleid WSW past besluitvorming aan na opmerkingen Aw Wijziging waardebepaling corporatiebezit kan invloed hebben op vermogenspositie De Jonge wil kans beroep op achtervang WSW...


10-07-2023 10:15

Politiek Nieuwsoverzicht 10 juli 2023

https://vtw.nl/nieuws/politiek-nieuwsoverzicht-10-juli-2023

Deze week in het nieuwsoverzicht onder andere: Kabinet omarmt belang buurt als gezonde en sociale leefomgeving Kamer en minister steggelen over opkoopfonds Harbers belooft beter inzicht in inframiddelen voor woningbouw Routekaart en convenant Schoon en Emissieloos bouwen naar de Kamer Initiatiefwet Wet huurbescherming weeskinderen gepresenteerd Subsidieregeling zorggeschikte sociale huurwoningen in...


05-07-2023 09:56

Politiek Nieuwsoverzicht 3 juli 2023

https://vtw.nl/nieuws/politiek-nieuwsoverzicht-3-juli-2023

Deze week in het nieuwsoverzicht onder andere: Kamer stemt in met afgezwakte herziening Huisvestingswet, Kamer wil geen uitstel boetemodel slechte energielabels, Kamervragen over corporatiebestuurders met eigen vastgoed, brede herziening woningmarkt op tafel bij herziening toeslagenstelsel, kabinet maant Kamer tot spoed met vereenvoudiging huurtoeslag, De Jonge ziet mogelijkheden in transformatie vakantieparken...


28-06-2023 12:03

Politiek nieuwsoverzicht 27 juni 2023

https://vtw.nl/nieuws/politiek-nieuwsoverzicht-27-juni-2023

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: minister De Jonge stuurt wijzigingsbesluit verkoopregels en grondposities woningcorporaties naar Kamer, wisselende reacties op voorstel minister De Jonge planbatenheffing te onderzoeken, minder dan helft budget woningbouwimpuls uitgegeven in vijfde tranche, minister De Jonge fel tegen partijen die bestaande koop willen uitsluiten van nieuwe toewijzingsregels,...


22-06-2023 18:45

Politiek nieuwsoverzicht 22 juni 2023

https://vtw.nl/nieuws/politiek-nieuwsoverzicht-22-juni-2023

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: Aedes deelt stelling minister De Jonge dat corporaties aan hun opgave kunnen voldoen niet, Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Wet betaalbare huur en aanpassing verkoopregels en regels rond grondposities voor corporaties, CU-motie aangenomen die het kabinet oproept "te zoeken naar een zodanige bekostiging van...


Gesorteerd op:
Filter:

Veel gezocht