Podcasts

Hier vindt u de podcasts van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) over dilemma's en vraagstukken binnen de volkshuisvesting.

 

Alle podcasts

13-05-2021 12:08

VTW Actueel - Aanwijzingen minister aan de Aw en het BTIV (dubbelaflevering)

In deze dubbelaflevering van de podcast VTW Actueel zijn wederom Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) te gast om te praten over twee onderwerpen: de aanwijzingen door minister Ollongren aan de Autoriteit Woningcorporaties en het concept BTIV dat momenteel in de Tweede Kamer ligt. Het eerste deel...

21-04-2021 12:06

Wikken en wegen afl. 1: Wonen en zorg - met Conny Heemskerk en Sophie Keulemans

In de podcast serie 'Wikken en wegen' gaan Hans Geurts en Lisete Bos met VTW leden in gesprek over de uitdagingen en dilemma's waar toezichthouders in de praktijk mee te maken hebben. In deze eerste aflevering staat 'Wonen en Zorg' centraal. Te gast zijn VTW-leden Conny Heemskerk en Sophie Keulemans.

 
12-04-2021 09:19

Evaluatie van de Woningwet afl. 5 - april 2021 na Tweede Kamerverkiezingen

In deze podcast bespreken Eelkje van de Kuilen (AKD Advocaten en Notarissen), Randy Martens (Aedes) en Hans Geurts (VTW) de laatste stand van zaken rond de Evaluatie van de Woningwet.

12-04-2021 09:10

VTW Actueel - De Kamerbrief van minister Ollongren over Opgaven en middelen van 19 maart 2021

In haar brief van 19 maart 2021 schetst minister Ollongren 11 mogelijke maatregelen om meer balans aan te brengen in Opgaven en middelen, verdeeld over twee pakketten: 'Lastenverlichting' en 'Sector'. In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen (AKD Advocaten en notarissen), Randy Martens (Aedes) en Hans Geurts (VTW) dieper...

19-02-2021 12:46

VTW Actueel - Een terugblik op Rutte III en de volkshuisvesting

Het kabinet Rutte III is demissionair, de Tweede Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Wat heeft Rutte III gerealiseerd de afgelopen vier jaar? Hoe is het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' in de praktijk gerealiseerd? Hans Geurts ontvangt wederom experts Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) om de volkshuisvesting...

19-02-2021 10:16

VTW Actueel - De Staat van de corporatiesector

Eind januari 2021 is het rapport over de Staat van de corporatiesector gepubliceerd. De Autoriteit Woningcorporaties schetst dit jaar een gemengd beeld voor de sector. Er zijn positieve ontwikkelingen, maar de schaduw van Opgaven en middelen hangt over de investeringen in de komende jaren. In deze podcast bespreekt Hans Geurts...

16-12-2020 08:28

De gevolgen van het rapport Opgaven en middelen en fiscale maatregelen voor de sector

Het rapport Opgaven en middelen stelt dat woningcorporaties tot 2035 zo'n 30 miljard aan middelen tekort komen om aan hun volkshuisvestelijke opgaven te voldoen. Wat zijn de gevolgen en hoe gaat het nu verder? Experts Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD Advocaten en Notarissen) en Randy Martens (senior...

15-12-2020 12:34

VTW Actueel: Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over wonen?

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Een aantal partijen heeft een (concept) verkiezingsprogramma uitgebracht. Eelkje van de Kuilen (AKD), Randy Martens (Aedes) en Hans Geurts (VTW) bespreken in deze podcast wat er in de verkiezingsprogramma's staat over wonen op de thema's: woningbouw, de positie van de huurders en...

14-12-2020 15:35

Evaluatie van de Woningwet afl. 4 - Stand van zaken december 2020

In april 2020 spraken Eelkje van de Kuilen (AKD), Randy Martens (Aedes) en Hans Geurts (VTW) in drie afleveringen over de Evaluatie van de Woningwet. In deze vierde aflevering bespreken ze de stand van zaken in december 2020. Wat is er veranderd sinds april? Wat moet er nog aangepast worden...

Veel gezocht