Podcasts

Hier vindt u de podcasts van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) over dilemma's en vraagstukken binnen de volkshuisvesting.

 

Alle podcasts

22-09-2023 12:53

VTW Actueel - In gesprek met Martin van Rijn: De gevolgen van de val van het kabinet en de toekomst van de volkshuisvesting

Dit keer ontvangen we Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. We gaan met hem in gesprek over de gevolgen van de val van het kabinet, Prinsjesdag en de toekomst van de volkshuisvesting. Hoe veel kunnen corporaties nog dragen? Van Rijn: In de Nationale Prestatieafspraken zijn we...

14-07-2023 09:56

VTW Actueel - In gesprek met Lara Brand over de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties

In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder in gesprek met Lara Brand, programma-secretaris van de Taskforce nieuwbouw woningcorporaties, over de manier waarop de Taskforce impact maakt. De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties helpt corporaties en overheden de nieuwbouw van sociale huurwoningen te versnellen. NB: deze podcast is opgenomen...

06-07-2023 18:23

VTW Actueel - in gesprek met Johan Conijn

In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder in gesprek met Johan Conijn, directeur woningcorporaties bij Finance Ideas, over de actualisatie van de financiele doorrekeningen van de Nationale Prestatieafspraken.

09-05-2023 23:15

VTW Actueel - In gesprek met BZK

In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder in gesprek met Gijs Zeestraten, afdelingshoofd Corporaties bij de directie Woningmarkt van het ministerie BZK, over de ontwikkelingen in de sector.

05-05-2023 11:42

VTW Actueel - Realisatiegraad van corporaties

In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder in gesprek met Maarten van Heugten, afdelingsmanager bij de Autoriteit Woningcorporaties, over de realisatiegraad van corporaties.

14-04-2023 13:45

Podcast: 100 dagen Bronia Vermaas - van de Bilt - directeur VTW

Beluister de nieuwe Podcast van de VTW over de eerste 100 dagen van de nieuwe directeur van de VTW: Bronia Vermaas - van de Bilt.

02-03-2023 19:13

VTW Actueel - De Staat van de corporatiesector

De Autoriteit Woningcorporaties heeft de Staat van de corporatiesector 2022 gepubliceerd. In deze podcast bespreken Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts de signalen en conclusies van de Aw.  

24-02-2023 13:48

VTW Actueel - Consultatie wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

In deze podcast becommentariëren Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts de consultatieversie van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Wvrv).

31-01-2023 13:54

VTW Actueel - Consultaties, huisvesten van urgenten en aandachtsgroepen, de doorrekening van de Nationale prestatieafspraken en de beperking van tijdelijke huurovereenkomsten

In deze VTW podcast staat wetgeving centraal. Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts bespreken de komende internetconsultaties, het huisvesten van urgenten en aandachtsgroepen, kruisen Eelkje en Frank de degens over de Nationale prestatieafspraken en besteden ze tot slot aandacht aan een initiatiefvoorstel vanuit de Kamer om tijdelijke...

Veel gezocht