Podcasts

Hier vindt u de podcasts van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) over dilemma's en vraagstukken binnen de volkshuisvesting.

 

Alle podcasts

02-03-2023 19:13

VTW Actueel - De Staat van de corporatiesector

De Autoriteit Woningcorporaties heeft de Staat van de corporatiesector 2022 gepubliceerd. In deze podcast bespreken Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts de signalen en conclusies van de Aw.  

24-02-2023 13:48

VTW Actueel - Consultatie wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

In deze podcast becommentariëren Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts de consultatieversie van het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting (Wvrv).

31-01-2023 13:54

VTW Actueel - Consultaties, huisvesten van urgenten en aandachtsgroepen, de doorrekening van de Nationale prestatieafspraken en de beperking van tijdelijke huurovereenkomsten

In deze VTW podcast staat wetgeving centraal. Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts bespreken de komende internetconsultaties, het huisvesten van urgenten en aandachtsgroepen, kruisen Eelkje en Frank de degens over de Nationale prestatieafspraken en besteden ze tot slot aandacht aan een initiatiefvoorstel vanuit de Kamer om tijdelijke...

27-01-2023 11:27

VTW Actueel - Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw & wet eenmalige huurverlaging

In deze podcast staat het plan van aanpak van minister De Jonge centraal om processen en procedures bij woningbouw te versnellen. Ook bespreken Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts de wet eenmalige huurverlaging.

12-12-2022 12:49

VTW Actueel - Nationale prestatieafspraken III - Provinciale afspraken en regiodeals

Op 13 oktober 2022 zijn de provinciale woningbouwafspraken gesloten. Deze worden nu nader uitgewerkt in regiodeals. Wat kunnen we verwachten en welke randvoorwaarden of kritische succesfactoren spelen hierbij een rol? Gasten Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder bespreken het met gastheer Hans Geurts in deze podcast.

30-09-2022 13:30

VTW Actueel - Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022 door de Aw en het WSW

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben vier aandachtspunten geformuleerd voor corporaties die de komende periode gaan werken aan de meerjarenbegroting: de realiseerbaarheid van de meerjarenbegroting; de relatie tussen de meerjarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken; de doorwerking van de Nationale prestatieafspraken in het huurbeleid; en het...

27-09-2022 13:33

VTW Actueel - Prinsjesdag en de volkshuisvesting

Op 20 september 2022 was het Prinsjesdag. Wat zei koning Willem-Alexander in de troonrede over woningbouw? Welke plannen heeft het kabinet in petto? Wat staat er in de Rijksbegroting 2023 over de verhuurderheffing? Bij de Algemene Politieke Beschouwingen kwamen PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren met een motie...

31-08-2022 14:12

VTW Actueel - Nationale prestatieafspraken II - Meerjarenbegroting en meerjarenstrategie

Wat betekenen de Nationale prestatieafspraken voor de meerjarenbegroting en de meerjarenstrategie van de corporatie? Frank Roerdinkholder (manager Financiën en IT bij Domein & VTW-lid), Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD) en Hans Geurts (senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie bij de VTW) gaan in gesprek over wat er op corporaties afkomt. 

14-07-2022 15:15

VTW Actueel - Nationale prestatieafspraken I

Op 30 juni 2022 ondertekenden minister De Jonge, Aedes, Woonbond en VNG de Nationale prestatieafspraken. Wat zegt dit akkoord over woningbouw, over verduurzaming en over huurmatiging en huurverlaging? 

Veel gezocht