e-NIEUWS december 2015 (nr.1)

Transparantie over beloningsgegevens bestuurders woningcorporaties

Sinds 2012 worden de beloningsgegevens van bestuurders bij woningcorporaties openbaar gemaakt. De sector streeft hiermee maximale transparantie na ten aanzien van de beloningen. Vanaf 2016 zal de VTW de publicatie van de gegevens verzorgen. De Raad van Commissarissen is de werkgever van de bestuurder en als beroepsvereniging voor de commissarissen ligt het voor de hand dat de VTW deze gegevens openbaar maakt.

Lees verder

Wijziging Blok-staffel geen gevolgen voor Beroepsregel commissarissen

Minister Blok heeft onlangs de ‘Regeling bezoldigingsmaxima toegelaten instellingen’ (Blok-staffel) voor het jaar 2016 gewijzigd. De wijziging heeft geen gevolgen voor de ‘VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2015 en 2016’ die in mei 2015 door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld en geldt voor alle VTW-leden.

Lees verder

Interview Karin van Dreven, directeur-bestuurder Haag Wonen: “Interactie, dáár moet het toezicht in gebeuren.”

Karin van Dreven is sinds 2009 directeur-bestuurder van Haag Wonen. In september van dit jaar studeerde zij cum laude af in Bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Zij besprak voor VTW Nieuws een aantal highlights uit haar prijswinnende scriptie ‘Zoektocht naar goed toezicht - goed toezicht en de betekenis voor de interactie tussen RvC en bestuur bij woningcorporaties’, die binnen en buiten de corporatiesector veel indruk maakt.

Lees verder

VTW vraagt uw input voor verbeteringen Woningwet

Het ministerie van BZK heeft voorstellen om verbeteringen aan te brengen in de Woningwet in consultatie gebracht. De VTW gaat een reactie geven en roept commissarissen op daar input voor te geven.

Lees verder

Betrokken commissarissen en goede voorbeelden voor visitatiepublicatie gezocht!

De VTW en en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) werken samen aan een publicatie ‘de commissaris en visitatie’, een handreiking aan commissarissen voor een goede betrokkenheid bij visitatie.

Lees verder

BZK komt in 2017 met de WNT-3 voor niet-topfunctionarissen

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft een verkenning gedaan naar de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT) naar niet-topfunctionarissen. De Tweede Kamer heeft de minister verzocht om duidelijkheid te geven over de tijdpad. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de verkenning een "zo goed mogelijk" beeld geeft, maar deze pas "compleet" is bij de eerste jaarrapportage over de WNT 2.

Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen

Vanaf nu kunnen VTW-leden ook via Aon een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Aedes-leden kunnen sinds september dit jaar al een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen afsluiten via Aon.

Lees verder