Betrokken commissarissen en goede voorbeelden voor visitatiepublicatie gezocht!

De VTW en en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) werken samen aan een publicatie ‘de commissaris en visitatie’, een handreiking aan commissarissen voor een goede betrokkenheid bij visitatie.

Voor een optimaal gebruik van de publicatie in wording zijn we op zoek naar:

Belangstellende commissarissen en commissarissen met goede praktijkvoorbeelden kunnen zich aanmelden bij de VTW, Ingrid van der Kraan (E i.vdkraan@vtw.nl, T 06 44812038).


Terug