BZK komt in 2017 met de WNT-3 voor niet-topfunctionarissen

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft een verkenning gedaan naar de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT) naar niet-topfunctionarissen. De Tweede Kamer heeft de minister verzocht om duidelijkheid te geven over de tijdpad. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de verkenning een "zo goed mogelijk" beeld geeft, maar deze pas "compleet" is bij de eerste jaarrapportage over de WNT 2. Deze jaarrapportage wordt eind 2016 gepubliceerd. Er was sprake van dat de WNT-3 per 1 januari 2017 zou ingaan. Het is onduidelijk of dit nog steeds haalbaar is.

De minister heeft tevens aangegeven dat nog in december 2015 een overkoepelend evaluatierapport over de WNT zal verschijnen.


Terug