Wijziging Blok-staffel geen gevolgen voor Beroepsregel commissarissen

Minister Blok heeft onlangs de ‘Regeling bezoldigingsmaxima toegelaten instellingen’ (Blok-staffel) voor het jaar 2016 gewijzigd. De wijziging heeft geen gevolgen voor de ‘VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen 2015 en 2016’ die in mei 2015 door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld en geldt voor alle VTW-leden.

Regeling
In de Regeling voor 2016 blijven de bestaande bezoldigingsklassen A t/m G ongewijzigd, wel worden de maximumbedragen per bezoldigingsklasse geïndexeerd. De bestaande bezoldigingsklassen H, I en J worden samengevoegd tot één klasse, waarbij voor die hoogste klasse de maximumbezoldiging wordt vastgesteld op het wettelijk maximum van de WNT voor 2016 van € 179.000.

Beroepsregel
In de beroepsregel blijven de bezoldigingsklassen H, I en J voor RvC-leden en RvC-voorzitters gehandhaafd, ook in 2016. Op 28 juni 2016 zal de Algemene Ledenvergadering een besluit worden gevraagd over aanpassing van de beroepsregel per 2017.

Zie onderstaande tabellen voor de maximumbedragen in 2016 en de indeling van corporaties in bezoldigingsklassen.

Bezoldigingsklasse VTW-beroepsregel:
Maximale bezoldiging
RvC-lid
VTW-beroepsregel:
Maximale bezoldiging RvC-voorzitter
A € 6.322 € 9.483
B € 7.161 € 10.742
C € 8.000 € 12.000
D € 8.655 € 12.982
E € 10.056 € 15.084
F € 11.458 € 17.186
G € 12.859 € 19.289
H € 14.260 € 21.391
I € 15.662 € 23.493
J € 17.800 € 26.700

 

Inwoners

Verhuureenheden
tot 8.000 8.001
tot
14.000
14.001 tot
24.000
24.001
tot
40.000
40.001
tot
60.000
60.001
tot
100.000
100.001
tot
150.000
150.001
tot
375.000
>375.000
tot 750 A A A A A A B B B
751–1.500 B B B B B C C C C
1.501–2.500 C C C C D D D D D
2.501–5.000 D D E E E E E E E
5.001–10.000 E F F F F F F F G
10.001–25.000 G G G G G G G H H
25.001–50.000 H H H H H H I I I
>50.001 I I I I I J J J J

Terug