Transparantie over beloningsgegevens bestuurders woningcorporaties

Sinds 2012 worden de beloningsgegevens van bestuurders bij woningcorporaties openbaar gemaakt. De sector streeft hiermee maximale transparantie na ten aanzien van de beloningen. Vanaf 2016 zal de VTW de publicatie van de gegevens verzorgen. De Raad van Commissarissen is de werkgever van de bestuurder en als beroepsvereniging voor de commissarissen ligt het voor de hand dat de VTW deze gegevens openbaar maakt.

Albert Kerssies, directeur VTW: “Vanuit het oogpunt van transparantie houden toezichthouders bij woningcorporaties vast aan de jaarlijkse publicatie van de gezamenlijke beloningsgegevens van bestuurders. Net zoals wij dit doen voor de commissarisbeloningen. De gegevens hiervoor zullen medio 2016 door de VTW worden opgevraagd bij de raad van commissarissen als werkgever van de corporatiebestuurder. Vervolgens zullen wij het totale overzicht publiceren.”
De VTW rekent op de medewerking van de leden om deze gegevens via de corporatie te verkrijgen.

De corporaties publiceren al langer de bestuurdersbeloningen in hun jaarverslag. Ook melden zij de beloningsgegevens aan het ministerie van BZK. Dit blijven zij doen.

Lees hier het nieuwsbericht van Aedes over waarom zij stoppen met de publicatie van beloningen van bestuurders.


Terug