Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen

Vanaf nu kunnen VTW-leden ook via Aon een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Aedes-leden kunnen sinds september dit jaar al een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen afsluiten via Aon.

De VTW heeft in overleg met Aedes, Aon en een expert op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen nu ook gekozen voor dezelfde door Aedes georganiseerde inkoopvoordelen op dit gebied.

Aanbod
- Automatische dekking voor natuurlijke personen die via een managementvennootschap bestuurder zijn van de organisatie die de verzekering heeft afgesloten of de meer dan 50 procent deelnemingen.
- Standaarddekking voor nevenfuncties uitgeoefend op uitdrukkelijk verzoek van de verzekeringnemer.
- Gratis uitlooptermijn van zes jaar na beëindiging van de verzekering voor gepensioneerde bestuurders, commissarissen en toezichthouders.
- Aanvullende limiet van 10 procent van de verzekerde som als aanvullende dekking voor de commissarissen.
- Sublimiet van 10 procent van de verzekerde som voor verweerkosten bij een dreigende aanspraak.
- Mogelijkheid om dubbele jaarlimiet in te kopen.
- Ruime mogelijkheden om uitloopdekking in te kopen voor beëindiging van de dekking, maar ook in geval van faillissement, bedrijfsbeëindiging en fusie of overname door een andere partij.

Vragen
VTW-leden die overwegen om over te stappen kunnen kosteloos een bespaarcheck aanvragen bij Aon. Voor meer informatie over het overstappen of de polisvoorwaarden en aansprakelijkheidsverzekeringspakketten kunnen woningcorporaties terecht bij Hans Nieuwenburg, 010 448 75 61 of hans.nieuwenburg@aon.nl.

Praktische documentatie
Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen (AON)
Bescherm uw privévermogen tegen schadeclaims (AON)


Terug