e-NIEUWS november 2015 nr. 1

Kamerbrief: minister wil grip op het beleid van het WSW

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 2 november jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij voorstelt om het WSW verder onder het publiekrechtelijke toezicht van de minister te brengen. De ILT / Autoriteit Woningcorporaties (Aw) stelt dan de voorwaarden voor het financieel toezicht en wordt ook toezichthouder op het WSW. De minister stelt voor om het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) aan te passen en wil de nieuwe situatie nog vastleggen in een ministeriële regeling.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering en themabijeenkomst op 24 november a.s.

Het bestuur van de VTW nodigt u als lid van de VTW van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van 24 november a.s. Zoals gebruikelijk wordt de ALV voorafgegaan door een themabijeenkomst. Deze staat in het teken van de meerjarenstrategie 2017-2020.

Lees verder

Hybride vorm van scheiding

Mag een corporatie zowel administratief als juridisch splitsen? Kan dit tegelijk? Dit is één van de vragen over de Woningwet die in de sector leeft. Is er een mogelijkheid om de voordelen van de administratieve scheiding en juridische scheiding te combineren? Advocatenkantoor AKD denkt van wel en geeft in onderstaand artikel een toelichting.

Lees verder

VTW en Aedes werken samen voor professioneel opdrachtgeverschap

De VTW  en Aedes gaan gezamenlijke bijeenkomsten organiseren over het opdrachtgeverschap bij corporaties en de rol van het interne toezicht daarbij.

 

 

Lees verder

Interview Harco Bouwman: "Inkoop gaat over kosten, maar vooral over kwaliteit.”

Harco Bouwman is oprichter en managing partner van Trevian, een inkoopdienstverlener in de corporatie- en zorgsector. Hij begeleidt opdrachtgevers bij het realiseren van kostenbesparingen, het efficiënt en slagvaardig inrichten van de inkooporganisatie en het ontwikkelen van competenties bij de verantwoordelijke medewerkers. “Inkoop gaat over kosten, maar vooral over kwaliteit.”

Lees verder

Hoe beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties nieuwe statuten?

Woningcorporaties moeten voorgenomen statutenwijzigingen eerst voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw publiceerde 3 november 2015 een beoordelingskader. Daarin staat waar ze op let bij het beoordelen van de statuten.

Lees verder

RvC Meavita schuldig aan wanbeleid

Vorige week deed de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam uitspraak ​op het verzoek van ABVAKABO FNV tot het vaststellen van wanbeleid bij het (voormalige) Meavita-concern. De thuiszorgorganisatie ontstond in 2007 uit een fusie van vier grote zorginstellingen. Twee jaar later ging het al failliet met een miljoenenschuld. Het bedrijf stak o.a. geld in een videotelefoon die niemand wilde, in een televisiezender en in zorgcentra in het buitenland.

Lees verder