Hoe beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties nieuwe statuten?

Woningcorporaties moeten voorgenomen statutenwijzigingen eerst voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw publiceerde 3 november 2015 een beoordelingskader. Daarin staat waar ze op let bij het beoordelen van de statuten.

Verzoek
Woningcorporaties moeten op basis van de nieuwe Woningwet vóór 1 januari 2017 hun statuten aanpassen. Goedkeuring van de Aw is verplicht. Met het verzoek daartoe moeten corporaties de nieuwe statuten meesturen, aangeven wat er is veranderd en waarom. Het beoordelingskader is te downloaden op de website van de Aw.

Modelstatuten
Aedes en de VTW hebben nieuwe modelstatuten opgesteld, die woningcorporaties als voorbeeld kunnen gebruiken.

Modelreglementen RvC
VTW en Aedes stellen ook nieuwe modelreglementen voor de RvC op. Deze zijn in december 2015 gereed.


Terug