Kamerbrief: minister wil grip op het beleid van het WSW

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 2 november jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij voorstelt om het WSW verder onder het publiekrechtelijke toezicht van de minister te brengen. De ILT / Autoriteit Woningcorporaties (Aw) stelt dan de voorwaarden voor het financieel toezicht en wordt ook toezichthouder op het WSW. De minister stelt voor om het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) aan te passen en wil de nieuwe situatie nog vastleggen in een ministeriële regeling.

'De VTW is bezorgd over de verdere verstatelijking van het externe toezicht,' zegt VTW directeur Albert Kerssies. 'Dit hebben we ook al eerder aangegeven. Dit is een stap in de verkeerde richting. Het WSW is een onafhankelijke private organisatie, die verantwoordelijk is voor borging en sanering. In de toekomst kan een minister zich politiek gaan bemoeien met het beleid van het WSW. Dat is principieel onwenselijk.'

Lees verder:
Opinie Albert Kerssies in het Financieele Dagblad: 'Aangescherpte governanceregels in Woningwet frustreren intern toezicht'.
Ook Aedes is kritisch in een nieuwsbericht op de website
Kamerbrief Invulling algemene maatregel van bestuur WSW (pdf)


Terug