e-NIEUWS oktober 2015 (nr. 1)

Handreiking: Intern toezicht onder de Woningwet 2015

De VTW heeft voor toezichthouders, in samenwerking met Companen, een handreiking gemaakt over het intern toezicht onder de Woningwet 2015.

De handreiking is geen "boekje" maar een webpublicatie waarmee u uw eigen route bepaalt om de voor u relevante informatie te vinden​. In de webpublicatie komen o.a. aan de orde: governance, taakafbakening, de organisatiestructuur en de maatschappelijke verankering van woningcorporaties.

Lees verder

Meer duidelijkheid over vervanging bestuurder bij ontstentenis of belet

Hoe lang mag een commissaris een bestuurder vervangen bij ontstentenis of belet van een bestuurder? Is de periode van waarneming gemaximeerd? Hoe verhoudt deze termijn zich tot de werving van een nieuwe (interim) bestuurder, die beoordeeld moet worden op de eisen van fit en proper.

Lees verder

Albert Kerssies: "Aangescherpte governanceregels in Woningwet frustreren intern toezicht woningcorporaties."

"De nieuwe Woningwet scherpt regelgeving omtrent woningcorporaties flink aan. Door de verstatelijking van het toezicht is er echter wel het risico van uitholling van het interne toezicht." Dat schrijft Albert Kerssies, directeur van de VTW, in een artikel dat zaterdag 17 oktober 2015 verscheen op de opiniepagina van het 'Het Financieele Dagblad'. De tekst van het artikel kunt u hieronder lezen. 

Lees verder

Vernieuwde handreiking 'Toezicht op het financieel beleid' gepubliceerd

Door de invoering van de Woningwet 2015 is het financieel beleid van woningcorporaties flink gewijzigd. Ook het toezicht daarop door de RvC / RvT verandert daardoor. De bestaande VTW publicatie 'toezicht op het financieel beleid' was daarom aan een grondige revisie toe.

Auteurs Jan van der Moolen, Gerard Erents en Hans van Vark hebben in opdracht van de VTW de bestaande handreiking volledig geactualiseerd. Deze nieuwe versie is aangepast aan de Woningwet en de bepalingen in de Governancecode Woningcorporaties 2015.

Lees verder

Nieuwe modelstatuten voor corporaties

Door de nieuwe Woningwet moeten verenigingen en stichtingen vóór 1 januari 2017 hun statuten aanpassen. Aedes en VTW hebben nieuwe modelstatuten ontwikkeld die woningcorporaties daarvoor kunnen gebruiken. De nieuwe modelstatuten voldoen ook aan de Governancecode Woningcorporaties 2015.

Lees verder

WRR: 'Beperking en versterking van de relatie tussen intern en extern toezicht

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft op 14 oktober jl. een zogeheten 'policy brief' gepubliceerd: "Van incident naar preventie. Beperking en versterking van de relatie tussen intern en extern toezicht."
De WRR stelt hierin dat intern- en extern toezicht terughoudend moeten zijn in direct contact zolang er geen misstanden zijn. Wel kan er op regio- of sectorniveau veel van elkaar geleerd worden.

Lees verder

LinkedIn groep voor VTW leden

Wellicht bent u er nog niet van op de hoogte dat de VTW ook een eigen groep heeft op Linkedin. De komende tijd willen we deze groep actiever gaan gebruiken. Voor interactie met onze leden, maar vooral ook interactie tussen onze leden. Houd deze groep dus goed in de gaten. Nog geen lid van de VTW Linkedin groep? Meld u dan aan!

Lees verder

Governance WSW gewijzigd

Op 1 oktober jl. heeft het WSW een nieuwsbericht gepubliceerd over de belangrijkste wijzigingen in de statuten en overeenkomsten als gevolg van de nieuwe Woningwet. Op de website van het WSW staan vier gewijzigde documenten:
- de overeenkomst Staat der Nederlanden – WSW ;
- de overeenkomst VNG – WSW ;
- het mandaatsbesluit sanering ;
- statuten WSW

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lees verder

Bijeenkomst Woningwet voor toezichthouders op 25 november a.s. (Stichting Loodslicht)

Op woensdag 25 november van 17 tot 19.00 uur organiseert Stichting Loodslicht een bijeenkomst voor toezichthouders en andere betrokkenen binnen woningcorporaties over invoering van de nieuwe Woningwet en de impact hiervan op het toezicht en de toezichthouders.

Leon Bobbe, René Craemer, Gerard Erents en Albert Kerssies geven tijdens een inleiding hun visie op en uitgesproken mening over welke veranderingen deze wet teweeg zal brengen en eventueel al teweeg heeft gebracht.

Lees verder