Bijeenkomst Woningwet voor toezichthouders op 25 november a.s. (Stichting Loodslicht)

Op woensdag 25 november van 17 tot 19.00 uur organiseert Stichting Loodslicht een bijeenkomst voor toezichthouders en andere betrokkenen binnen woningcorporaties over invoering van de nieuwe Woningwet en de impact hiervan op het toezicht en de toezichthouders. 

Leon Bobbe, René Craemer, Gerard Erents en Albert Kerssies geven tijdens een inleiding hun visie op en uitgesproken mening over welke veranderingen deze wet teweeg zal brengen en eventueel al teweeg heeft gebracht.
Vervolgens worden de aanwezige toezichthouders uitgenodigd bij te dragen aan de discussie, waarbij ruimte is voor afwijkende standpunten, prikkelende stellingen maar ook voor steun, tips en advies van 'peer to peer'. Na het inhoudelijke deel van 17. tot 19.00 uur is er tijd om na te praten tijdens de borrel.

De bijeenkomst vindt plaats bij Boekel, advocaten- en notarissenkantoor te Amsterdam.De praktische informatie volgt na ontvangst van uw bericht van belangstelling voor deelname aan deze bijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wat is Loodslicht?
Met Loodslicht bestaat in Nederland een unieke groep bestuurlijke zwaargewichten die incidenteel adviseren in situaties waar een gelegenheidscombinatie van experts nodig is. Onafhankelijk, niet-commercieel, maar wel professioneel. Mannen en vrouwen die in alle sectoren hun naam hebben gevestigd als gezaghebbende deskundigen. Voorbeelden zijn  Arthur Docters van Leeuwen, die een uitgebreid advies uitbracht over de modernisering van de diplomatieke dienst en Wim Deetman, die eerder het onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk uitvoerde. 

Aanmelding
Mocht u belangstelling voor deelname aan deze bijeenkomst hebben, kunt u zich aanmelden per email bij Suzanne Elias van Loodslicht (via s.elias@loodslicht).  Voor vragen is zij bereikbaar onder nummer 070-8209100.

De bijeenkomst vindt plaats volgens de zogeheten Chatham House Rules. Dit betekent dat wat wordt besproken naar buiten niet te herleiden is naar de aanwezigen.


Terug